Αποκλεισμός των εκπαιδευτικών ΠΕ 71 από τρέχουσα πρόσκληση του ΙΕΠ

Σχετικά με την Πρόσκληση του ΙΕΠ που ανακοινώθηκε στις 22/4 με τίτλο “ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη κενών θέσεων στις κατηγορίες «Επόπτες» και «Εισηγητές/Αξιολογητές» για την υποστήριξη του Υποέργου 1 του Έργου με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174140” αναφέρουμε ότι μετά λύπης μας διαπιστώσαμε έναν άτυπο αποκλεισμό των εκπαιδευτικών ΠΕ71 από τη συγκεκριμένη πρόσκληση. Πιο συγκεκριμένα, στο Παράρτημα Ι της αναφερόμενης πρόσκλησης, στον δεύτερο πίνακα όπου καταγράφονται οι κατηγορίες των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τις θέσεις εισηγητών/αξιολογητών στα γνωστικά αντικείμενα του δημοτικού (Ιστορία, Μαθηματικά, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα) στην κατηγορία των υποψήφιων εκπαιδευτικών αναφέρεται μόνο ο κλάδος των ΠΕ70 ενώ βάσει και των τελευταίων κοινοτικών και κρατικών κατευθύνσεων για τη συμπερίληψη θα ήταν σοβαρή παράλειψη η μη συμμετοχή και εκπαιδευτικών ΠΕ71 οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε θέματα προσαρμογής αναλυτικών προγραμμάτων όλων των μαθημάτων.

Ως απόφοιτοι των δημόσιων, ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής οι οποίοι υπηρετούμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πάνω από 20 χρόνια, θεωρούμε ότι η μη συμπερίληψη μας στην παρούσα πρόσκληση συνιστά έναν άτυπο αποκλεισμό. Η επιστημοσύνη και η προσφορά μας στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι πλήρως αναγνωρισμένη καθώς υπηρετούμε σε Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, σε τμήματα Ένταξης, αλλά και ως εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης. Μέσα από την εργασία μας δημιουργούμε συνεχώς εκπαιδευτικά σενάρια, τα οποία όχι μόνο έχουν ως στόχους την κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά μέσα από μορφές συνεκπαίδευσης και συμπεριληπτικές πρακτικές. Επιπλέον, η Πολιτεία έχει φροντίσει να καταχωρήσει τα δικαιώματά μας ως παιδαγωγούς, εντάσσοντας μας στο πρόσφατο Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο με το ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022 με τίτλο «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (σελ: 7570) μαζί με τους συναδέλφους μας από τις παιδαγωγικές σχολές δημοτικής εκπαίδευσης.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι ένας Ειδικός Παιδαγωγός μπορεί να συμβάλει στις προκυρηγμένες θέσεις, διαθέτοντας και τα υπόλοιπα τυπικά προσόντα που αναφέρει η πρόσκληση αιτούμαστε να:
● Ανακοινοποιήσετε την πρόσκληση, εντάσσοντας τον κλάδο ΠΕ71 στις κατηγορίες που ήδη εντάσσεται και ο κλάδος ΠΕ70.
● Λαμβάνεται υπόψιν σε όλες τις επόμενες προσκλήσεις σας τον κλάδο ΠΕ71 όπου εντάσσεται ο κλάδος ΠΕ70 και ΠΕ61(Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής) όπου εντάσσεται ο κλάδος ΠΕ60.
● Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα παραπάνω αιτήματά μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε γραπτώς για τα αίτια της μη πραγματοποίησής τους.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. του ΣΑΤΕΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.