Ειδική Εκπαίδευση: μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, για άλλη μια φορά θύματα του προβληματικού σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας!

Παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Παιδείας για την άμεση στελέχωση των δομών της Ειδικής Εκπαίδευσης και την ομαλή έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, οι 1.451 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που έγιναν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι 921 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που έγιναν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ για την ουσιαστική κάλυψη των οργανικών και λειτουργικών αναγκών των ΣΜΕΑΕ, των Τμημάτων Ένταξης και για την Παράλληλη Στήριξη.

Όσον αφορά στην Παράλληλη Στήριξη, ενώ υπήρχαν πληροφορίες που δόθηκαν στην ίδια τη Διδασκαλική Ομοσπονδία ότι το Υπουργείο θα διαθέσει περίπου 1.500 πιστώσεις για τα έως τώρα 4.000 αιτήματα Παράλληλης Στήριξης σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και, ενώ είναι ενήμερη η εκπαιδευτική κοινότητα (και η ΔΟΕ) πως στις 7/10 θα γίνουν προσλήψεις για την Παράλληλη Στήριξη, η Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας του ΥΠΑΙΘ αναφέρει ότι θα υπάρξει αναβολή αυτών των λίγων (σε σχέση με τις ανάγκες) προσλήψεων και μετάθεση τους για μετά τις 20 Οκτωβρίου!!!

Την ίδια στιγμή, στα «κοινωνικά δίκτυα», σε ανεύθυνες ανακοινώσεις και σχολιασμούς “παπαγαλίζονται” δικαιολογίες για Συνέχεια

B΄ φάση πρόσληψης αναπληρωτών νηπιαγωγών ειδικής αγωγής 2014-2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου, 17-09-2014

Προσλήψεις 209 Αναπληρωτών Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 10 εκπαιδευτικοί ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ και 199 εκπαιδευτικοί ΠΕ60.50 για την κάλυψη λειτουργικών κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και στα Τμήματα Ένταξης των νηπιαγωγείων γενικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 έως και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης10 εκπαιδευτικών ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ και 199 εκπαιδευτικών ΠΕ60.50 (17-09-2014)

Α΄ Φάση Προσλήψεων Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2014_2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

του Υπουργείου Παιδείας

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ και ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 18 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ και 1.224 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ για την κάλυψη λειτουργικών κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και στα Τμήματα Ένταξης των σχολείων γενικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 έως και τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τον πίνακα των ονομάτων ειδικότητας ΠΕ61 πατήστε εδώ..

Για τον πίνακα των ονομάτων ειδικότητας ΠΕ71 πατήστε εδώ..

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ..

Δελτίο Τύπου 28-8-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑΤΕΑ 28-8-2014

«ΣΑΤΕΑ: ΟΧΙ στον αποκλεισμό των εκπαιδευτικών με αναπηρία»

Να εφαρμοστεί άμεσα το 10% για ΟΛΟΥΣ τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με αναπηρία.

Η νέα σχολική χρονιά πρόκειται να ξεκινήσει σε λίγες εβδομάδες και ήδη στη δημοσιότητα κυκλοφορούν διαβεβαιώσεις για την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση με αριθμό 128005/Δ2 (ΦΕΚ 2217/13-8-14) αποτελεί ένα θετικό βήμα για την εναρμόνιση της Ειδικής Εκπαίδευσης με τη Γενική Εκπαίδευση.

Παρόλα αυτά, ως εκπαιδευτικοί που υπηρετούμε εδώ και 12 χρόνια τη δημόσια εκπαίδευση, στελεχώνοντας σε “μόνιμο» καθεστώς αναπλήρωσης τις δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης (Ειδικά Σχολεία, Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη και Κατ΄Οίκον Διδασκαλία) και έχοντας βιώσει επί συναπτά έτη την κατά εξακολούθηση καθυστερημένη στελέχωση των προαναφερθέντων δομών, διατηρούμε και για τη φετινή σχολική χρονιά τις επιφυλάξεις μας με αφορμή και τα προβλήματα που έχουν ήδη παρουσιαστεί όσον αφορά τις εγκυκλίους πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

 

Αναλυτικότερα, οι ΣΑΤΕΑ:

Α) Αναφορικά με την εγκύκλιο αναπληρωτών για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση θίξαμε στο Υπουργείο τα κάτωθι ζητήματα:

-Την κατάργηση της διάταξης της εγκυκλίου όπου για πρόσληψη στην Ειδική Εκπαίδευση ζητείται μόνο από τους συναδέλφους με αναπηρία να προσκομίσουν ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο και ψυχίατρο – αυτό αποτελεί δείγμα άνισης μεταχείρισης των εκπαιδευτικών.

-Την άμεση εφαρμογή της διάταξης του σχεδίου νόμου για την κατά προτεραιότητα πρόσληψη εκπαιδευτικών με αναπηρία στα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης σε ποσοστό 10% (άρθρο 32). Οι ΣΑΤΕΑ έχουμε επίσημα τοποθετηθεί επί του θέματος και στηρίζουμε την εν λόγω διάταξη για τη Γενική Εκπαίδευση καθώς και την πρόταξη των συναδέλφων με αναπηρία ΠΕ71 και ΠΕ61 στις προσλήψεις για την Ειδική Εκπαίδευση (www.satea.gr Δελτίο Τύπου 31-7-2014, «Τι πρέπει ν’ αλλάξει στη νέα μορφή του σχεδίου νόμου για την Ειδική Εκπαίδευση» 17-7-2014).

- Την επανεξέταση του περιορισμού πρόσληψης των συναδέλφων εκπαιδευτικών με αναπηρία μόνο σε Ειδικά Σχολεία και σε Τμήματα Ένταξης. Οι ΣΑΤΕΑ έχουμε προτείνει την κατά περίπτωση τοποθέτηση συναδέλφων με αναπηρία από τα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ, καθώς οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία έχουν όλα αυτά τα χρόνια στηρίξει και το θεσμό της Παράλληλης Στήριξης.

-Την επαναφορά του κατηργημένου Πίνακα Α’ που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των εκπαιδευτικών με αναπηρία στην εργασιακή πρόσβαση, την οικονομική τους απόγνωση καθώς και την απομάκρυνσή τους από το υποστηρικτικό τους περιβάλλον (ΣΑΤΕΑ- Δεύτερη Δέσμη προτάσεων για το σχέδιο νόμου της Ειδικής Εκπαίδευσης).

-Την έκδοση τροποποιητικής οδηγίας για την αποδοχή των βεβαιώσεων επάρκειας της γραφής Braille και από τα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια.

 

Β) Αναφορικά με τη διεκδίκηση ενός καλύτερου αύριο για το σύνολο της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη χώρα μας, οι ΣΑΤΕΑ:

- Κρίνουμε αναγκαίο να ψηφιστεί ο νέος νόμος για την Ειδική Εκπαίδευση καθώς πιστεύουμε πως η επίσπευσή του με τις κατάλληλες προσαρμογές και βελτιώσεις θα επιλύσει τα προαναφερθέντα αλλά και άλλα χρόνια προβλήματα της κατακερματισμένης νομοθεσίας της Ειδικής Εκπαίδευσης.

- Ζητούμε την έναρξη μαζικών, μόνιμων διορισμών σε όλους τους κλάδους της δημόσιας εκπαίδευσης για να σταματήσει η ταλαιπωρία όλων (μαθητών, οικογενειών, εκπαιδευτικών, κοινωνίας). Ο μακροχρόνιος προγραμματισμός για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει ούτε και να βασίζεται σε βραχυπρόθεσμα προγράμματα ΕΣΠΑ.

- Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις και τα καλέσματα διαμαρτυρίας της ΔΟΕ (29-08-2014), ενώνοντας τις φωνές μας για μόνιμο διορισμό όλων των αναπληρωτών στη δημόσια εκπαίδευση.

- Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στην κινητοποίηση της ΕΣΑμεΑ (02-09-2014) στο Υπουργείο Παιδείας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μαθητών και εκπαιδευτικών με αναπηρία. Οι ΣΑΤΕΑ θα δώσουμε ενεργά το παρόν και καλούμε τα μέλη μας να παραβρεθούν στην κινητοποίηση.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΣΑΤΕΑ

 

 

 

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος Πρόσκλησης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής 2014-2015

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2014-2015.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης ορίζεται από 21/08/2013 μέχρι και 28/08/2014

Την εγκύκλιο μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Δελτίο Τύπου 18/8/2014

Η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 128005/Δ2 (ΦΕΚ 2217/13-8-14) αποτελεί ένα θετικό βήμα για την εναρμόνιση της Ειδικής Εκπαίδευσης με τη Γενική Εκπαίδευση, αναφορικά με τη σειρά κατάταξης των κλάδων ΠΕ 61 και ΠΕ 71 στον πίνακα αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής.

Μετά από 6 χρόνια η Πολιτεία προβαίνει στην άρση της αδικίας (πρόταξη μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών έναντι βασικού τίτλου σπουδών) σε βάρος των αποφοίτων των δύο κρατικών πανεπιστημιακών τμημάτων, που ίδρυσε με σκοπό τη στελέχωση των δομών της Ειδικής Εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό δικαιώνει τους συλλόγους μας έπειτα από πολυετείς αγώνες και διεκδικήσεις, με κινητοποιήσεις, υπομνήματα και τη στήριξη πολλών φορέων και συλλόγων γονέων.

Η ισότιμη μεταχείριση των εκπαιδευτικών ΠΕ 61 και ΠΕ 71 αποτελούσε και ακόμη αποτελεί πάγιο αίτημα των ΣΑΤΕΑ, οι οποίοι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αιτήματα των κλάδων μας, καθώς και της εκπαίδευσης όλων των μαθητών.

Η παρούσα Υπουργική Απόφαση αποτελεί ένα θετικό βήμα για μια ποιοτικότερη Ειδική Εκπαίδευση. Ευελπιστούμε ότι τα επόμενα θετικά βήματα θα αποτυπωθούν στο νομοσχέδιο για την Ειδική Εκπαίδευση και θα είναι όλες εκείνες οι απαραίτητες τροποποιήσεις που υπαγορεύουν οι ανάγκες και τα δικαιώματα των μαθητών. 

Δελτίο Τύπου των ΣΑΤΕΑ 31-7-2014

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 31-7-2014, παρέμβαση εκπροσώπων των ΣΑΤΕΑ από όλη την Ελλάδα στο Υπουργείο Παιδείας με αφορμή την έντονη φημολογία και κινητικότητα που υπήρξε τις τελευταίες ημέρες όσον αφορά στο νομοσχέδιο της Ειδικής Εκπαίδευσης καθώς και την Υπουργική Απόφαση περί κατάταξης των αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Αρχικά, οι εκπρόσωποί μας συναντήθηκαν με τον αιρετό του ΚΥΣΠΕ, κύριο Μπράτη, ο οποίος μας ενημέρωσε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η σχετική Υπουργική Απόφαση, καθώς και για άλλα ζητήματα που αφορούν το νομοσχέδιο της Ειδικής Εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια, ακολούθησε συνάντηση των ΣΑΤΕΑ με τον κύριο Χρηστάκη, διευθυντή του γραφείου του Υπουργού Παιδείας, παρουσία του κύριου Αλεβίζου, συμβούλου του Υπουργού σε θέματα Ειδικής Εκπαίδευσης, και του κυρίου Οικονόμου, μέλους του Δ.Σ. της ΔΟΕ, που έθεσε μια σειρά από καίριες ερωτήσεις. Οι ΣΑΤΕΑ εκθέσαμε το βασικό μας αίτημα ως προς τη στελέχωση της Ειδικής Εκπαίδευσης και την εναρμόνισή της με τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση. Μας δόθηκε η διαβεβαίωση ότι η Υπουργική Απόφαση βρίσκεται στο τελικό στάδιο και ότι συμβαδίζει με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου Ειδικής Εκπαίδευσης αναφορικά με την κατάταξη των αναπληρωτών.

Επίσης, κατατέθηκε από μέρους μας η εξής πρόταση για την περίπτωση των συναδέλφων ΠΕ 61 και 71 με αναπηρία: Να ισχύσει ποσόστωση επί των προσλήψεων , όπως θα ισχύσει και στη Γενική Εκπαίδευση(άρθρο 32 του νομοσχεδίου), για το οποίο υπήρξε θετική ανταπόκριση. Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν οι περιορισμοί που προκύπτουν για τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία ως προς τη διάταξη των άρθρων 21 και 22 του νομοσχεδίου που αναφέρει την αποκλειστική τοποθέτηση των συναδέλφων σε δομή σχετική με την αναπηρία τους. Η πληροφόρηση που είχαμε είναι πως αυτή η διάταξη δεν ισχύει πλέον και ότι οι συνάδελφοι θα τοποθετούνται σε Ειδικά Σχολεία (ΣΜΕΕ) και Τμήματα Ένταξης.

Οι ΣΑΤΕΑ παρουσιάσαμε συνοπτικά εκ νέου τις θέσεις μας επί του νομοσχεδίου της Ειδικής Εκπαίδευσης, το οποίο μας ανακοινώθηκε ότι αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί στο Γ’ Θερινό Τμήμα της Βουλής. Ειδικότερα, αναφερθήκαμε εκτενώς στο ζήτημα που προκύπτει με το θεσμό της Παράλληλης Στήριξης. Παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας και αναφέραμε ότι θεωρούμε άδικη τη διάταξη που αναφέρει ότι δεν είναι δυνατό να παρέχεται Παράλληλη Στήριξη όπου υπάρχει Τμήμα Ένταξης, μιας και οι δύο δομές εξυπηρετούν διαφορετικές εκπαιδευτικές λειτουργίες και δεν πρέπει να εξισώνονται. Ακόμη αναφέρθηκε ότι δεν μπορεί να νομοθετείται στεγανά, και με βάση ποσοτικά στοιχεία ποιοι μαθητές θα πρέπει να λαμβάνουν Παράλληλη Στήριξη, χωρίς να γίνεται ποιοτική αξιολόγηση των αναγκών των μαθητών. Τέλος, τονίσαμε την αναστάτωση που βιώνουν οι οικογένειες των μαθητών που λαμβάνουν Παράλληλη στήριξη, καθώς προτίθεται να αλλάξουν σχολική μονάδα στα παιδιά τους και να τα μεταφέρουν σε σχολεία που δεν λειτουργεί Τμήμα Ένταξης. Η απάντηση που λάβαμε είναι πως πρόκειται για ένα μέτρο εξορθολογισμού του μεγέθους των Παράλληλων Στηρίξεων, καθώς σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου πολλά ΚΕΔΔΥ γνωμοδοτούσαν για Παράλληλη Στήριξη σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα.

 Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που συζητήθηκε είναι η διεξαγωγή του πρώτου ΑΣΕΠ για την Ειδική Εκπαίδευση. Λάβαμε την απάντηση ότι η μόνιμη στελέχωση της Ειδικής Εκπαίδευσης είναι στις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας, αλλά προκύπτει  περιορισμός των προσλήψεων από την οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τέλος, συναντηθήκαμε με το Διευθυντή Ειδικής Αγωγής, κύριο Λολίτσα, ο οποίος μας επιβεβαίωσε τις πληροφορίες περί Υπουργικής Απόφασης. Παράλληλα, μας ενημέρωσε ότι η έκδοση της εγκυκλίου των αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής θα γίνει άμεσα μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης και για πρώτη φορά από τη Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εν συνεχεία, ο κύριος Λολίτσας ανέφερε ότι προς το παρόν δεν έχουμε συνολική εικόνα για τον αριθμό πιστώσεων των αναπληρωτών, αλλά πρόθεση του Υπουργείου είναι η έγκαιρη πρόσληψή τους ως τις 10/9/2014 και, πιθανότατα, κατά κύριο λόγο μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Οι ΣΑΤΕΑ αναμένουμε την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης καθώς και την πρώτη εγκύκλιο αναπληρωτών για την Ειδική Εκπαίδευση που θα άρει την αδικία όλων των προηγούμενων ετών εις βάρος των αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με βασικό πτυχίο, και θα εναρμονίζει τις προσλήψεις των αναπληρωτών της Ειδικής Εκπαίδευσης με αυτές της Γενικής Εκπαίδευσης.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΣΑΤΕΑ

www.satea.gr