Υπόμνημα για την παιδαγωγική επάρκεια του τμήματος Ε.Κ.Π ,»Κατεύθυνση εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες»

                                                                  Υπόμνημα
Περί του νομοθετικού κενού που υπάρχει σχετικά με την παιδαγωγική επάρκεια του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνση εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, Παν. Μακεδονίας.

Εδώ και 18 μήνες, 1700 απόφοιτοι και 800 φοιτητές του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες αναμένουν την επίλυση του ζητήματος της παιδαγωγικής επάρκειας. Παράλληλα, θίγεται το κύρος ενός δημόσιου πανεπιστημιακού τμήματος το οποίο κάθε χρόνο βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των υποψηφίων και έχει να επιδείξει πλούσιο ερευνητικό έργο στον τομέα της ειδικής αγωγής. Από πλευράς των υπευθύνων του τμήματος έχουν ακολουθηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που ορίζει ο νόμος καθώς και όσες το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας υπέδειξε, αλλά τα γεγονότα δείχνουν ότι οι ιθύνοντες κωλυσιεργούν αδικαιολόγητα, χωρίς να παρέχουν ικανοποιητικές εξηγήσεις για την καθυστερημένη επίσημη απάντηση σχετικά με τη χορήγηση της παιδαγωγικής επάρκειας..Σε αυτό το διάστημα πλήθος τμημάτων με μονοψήφιο αριθμό μαθημάτων τα οποία εμπίπτουν στις 3 ενότητες που ορίζει ο 4186 του 2013,έχουν εξασφαλίσει και κατοχυρώσει την παιδαγωγική επάρκεια.Αν δει κάποιος την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων από το κάθε τμήμα θα διαπιστώσει οτι το ΙΕΠ προχώρησε σε γνωμοδότηση το πολύ σε διάστημα ενός μήνα ή και λιγότερο.
Το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ,κατεύθυνση εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες διέθετε παιδαγωγική επάρκεια, όπως και το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (ΠΤΕΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, βάσει νόμου ως το 2013 που ενέτασσε τον κλάδο ΠΕ71 – Δάσκαλοι ΕΑΕ, στον οποίο ανήκουμε ως απόφοιτοι, στους έχοντες παιδαγωγική επάρκεια. Ξαφνικά, καταργήθηκαν και τα δύο σημεία του νόμου 3848/2010, δημιουργώντας μελλοντικά νομικά κωλύματα τόσο στους πτυχιούχους όσο και σε μελλοντικούς αποφοίτους των τμημάτων. Η αδικία αποκαταστάθηκε μερικώς τον Μάιο του 2016 με σχετική νομοθετική ρύθμιση αποκλειστικά για το ΠΤΕΑ. Από πλευράς μας –και στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης των αποφοίτων των δύο τμημάτων οι οποίοι διαθέτουν ακριβώς τα ίδια επαγγγελματικά δικαιώματα- κρίνεται απαραίτητη η αποκατάσταση της αδικίας και του λάθους και για το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.
Το τμήμα έχει καταθέσει φάκελο στο ΙΕΠ από τον Νοέμβριο του 2016, αφού είχαν προηγηθεί συναντήσεις και αποστολή εγγράφων τόσο των αποφοίτων όσο και του προέδρου του τμήματος. Η τότε πολιτική ηγεσία, επί υπουργίας Φίλη, και ο νυν προϊστάμενος της διεύθυνσης ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, Π. Κασσιανός, ισχυρίζονταν ότι αδυνατούσαν να προβούν σε ρύθμιση χωρίς να υπάρχει κάποια επιστημονική άποψη στην οποία θα μπορούσε να στηριχτεί το υπουργείο και να επιτραπεί νομοθετική ρύθμιση. Η κατάθεση φακέλου και η γνωμοδότηση από το ΙΕΠ για το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος υποδείχθηκε ως η μόνη λύση, ώστε μετά να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα. Μέχρι σήμερα η σχετική διαδικασία παραμένει στάσιμη, καθώς το μόνο που γίνεται είναι η ανταλλαγή ερωτημάτων για το ζήτημα μεταξύ υπουργείου και ΙΕΠ.
Το τμήμα δεν έχει τον τίτλο «παιδαγωγικό» στην ονομασία του, αλλά το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει πλήθος παιδαγωγικών μαθήματων και πληρoί όλα τα κριτήρια που θέτει ο νέος νόμος 4186/2013 για την επάρκεια. Στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος η συντριπτική πλειοψηφία των μαθημάτων, σε ποσοστό περίπου 80%, εμπίπτει στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 36, παράγραφος 22, περίπτωση β του Ν. 4186/2013 (1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση). Εξάλλου στη λίστα προγραμμάτων σπουδών που χορηγούν παιδαγωγική επάρκεια στους κατόχους τους περιλαμβάνονται και μεταπτυχιακά προγράμματα που δεν έχουν τον όρο «παιδαγωγικός-ή-ό» στον τίτλο τους και έχουν ενταχθεί στη λίστα με όσα προγράμματα σπουδών δίνουν επάρκεια. Στην πλειοψηφία τους τα μεταπτυχιακά έχουν ένα, το πολύ 2 μαθήματα που καλύπτουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Η πιθανή αντιπρόταση για παρακολούθηση κάποιου προγράμματος παιδαγωγικής επάρκειας (π.χ. στην ΑΣΠΑΙΤΕ) δεν μπορεί να καλύψει τους πτυχιούχους του τμήματος , καθώς το πρόγραμμα της ΑΣΠΑΙΤΕ συμπυκνώνει σε δύο εξάμηνα μαθήματα που στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος εκτείνονται καθ’ όλη τη διάρκεια των εξαμήνων. Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι ξεκάθαρο ότι περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών και μάλιστα με ακόμα μεγαλύτερη εμβάθυνση και αριθμό μαθημάτων. Επιπλέον, η φοίτηση σε αυτό το πρόγραμμα γίνεται επί πληρωμή. Θα οδηγηθούν οι πτυχιούχοι σε ένα εμπόριο πιστοποίησης επάρκειας όπως αντίστοιχα γινόταν και συνεχίζει να γίνεται με τα μεταπτυχιακά ειδικής αγωγής: Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο αποτελεί συνέχεια εξειδίκευσης του βασικού πτυχίου, δεν παρέχει στον κάτοχό του επαγγελματική ταυτότητα και βασικά επαγγελματικά δικαιώματα, πόσο μάλλον την επιστημονική βάση του επαγγέλματός του (γνώσεις, δεξιότητες, φιλοσοφία/ αντίληψη του επιστημονικού πεδίου). Επομένως, τίθεται εύλογα το ερώτημα πώς ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δύναται να προσφέρει, εν προκειμένω, την παιδαγωγική επάρκεια με την επιτυχή παρακολούθηση 3 παιδαγωγικών μαθημάτων που απαιτούνται από τον νόμο, για να αναγνωριστεί η κατοχή επάρκειας;
Μερικοί υποστηρίζουν ότι το τμήμα δίνει πτυχίο σε σχολικούς νοσηλευτές. Όσοι χρησιμοποίησαν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα έχουν κάνει λάθος στην ‘’ανάγνωση’’ της νομοθεσίας. Υπάρχει ο νόμος 3194 του 2003, στον οποίο αναφέρεται το εξής (άρθρο 2, παρ. 6) :

Ειδικό τυπικό προσόν διορισμού στον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών…..ορίζεται το πτυχίο νοσηλευτικής ή επισκεπτών υγείας και πτυχίο του τμήματος εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής ,κατεύθυνση εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες……

Δηλαδή ορίζεται ένας τρόπος για τους σχολικούς νοσηλευτές να αποκτήσουν την παιδαγωγική επάρκεια για εργασία σε δομές ειδικής αγωγής και όχι ότι όσοι διαθέτουν πτυχίο από το εν λόγω τμήμα γίνονται νοσηλευτές. Δηλαδή κάποιος έχει πτυχίο νοσηλευτικής ή επισκεπτών υγείας και ταυτόχρονα: ή πτυχίο ΠΑΜΑΚ ή ΣΕΛΕΤΕ για την παιδαγωγική επάρκεια. Για ποιο λόγο έγινε αυτό; Γιατί δηλαδή επιλέχτηκε το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής; Μα επειδή εκείνη την περίοδο ήταν το μοναδικό τμήμα με την κατεύθυνση της ειδικής αγωγής.Και είναι τουλάχιστον παράλογο ένα πανεπιστημιακό τμήμα να μπορεί να δίνει παιδαγωγική επάρκεια μόνο σε όσους το παρακολούθησαν ως δεύτερη σχολή και όχι στους βασικούς αποφοίτους του.

Για τη χορήγηση και δεύτερου κωδικού ΠΕ (ΠΕ10 Κοινωνιολόγων) στους αποφοίτους του: Αποτελεί μεν μια δυνατότητα που θεσπίστηκε κατά την ίδρυση του τμήματος η πραγματικότητα όμως δείχνει πως οι απόφοιτοι δεν εργάζονται με το ΠΕ10 καθώς επιλέγουν –όσοι επέλεξαν την κατεύθυνση της ειδικής αγωγής- να εργάζονται ως δάσκαλοι ειδικής αγωγής με το ΠΕ71. Άλλωστε το πρόγραμμα σπουδών, όπως διαμορφώθηκε από την αρχή, δεν δικαιολογεί την ιδιότητα του κοινωνιολόγου για τους αποφοίτους της κατεύθυνσης. Ωστόσο, ακόμη κι αν κάποιος επιλέξει να δηλώσει το ΠΕ10, το οποίο αποτελεί στην ουσία μια εναλλακτική για τους αποφοίτους, οι τετραετείς σπουδές τους, ουσιαστικά έχουν προετοιμάσει κάποιον με πλήρη παιδαγωγική επάρκεια που μπορεί να εργαστεί λόγω της συγκεκριμένης ρύθμισης του Υπουργείου Παιδείας και ως κοινωνιολόγος. Δηλαδή, η δυνατότητα εργασίας δεν αναιρεί το ότι ο απόφοιτος είναι παιδαγωγικά επαρκής.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 56 / 21 Μαρτίου 2002 Προεδρικό διάταγμα Υπ. Αριθμό 76 για την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων ΕΚΠ:
Άρθρο 2:
1. Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης Εκπαίδευση ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Του ΠΑΜΑΚ έχει την επιστημονική δυνατότητα να ασχολείται, όπου αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, με την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες με βάση την εξέλιξη των τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, ως ειδικός της διάγνωσης, της αξιολόγησης, συμβουλευτικής και σχεδιασμού προγραμμάτων παιδαγωγικής παρέμβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες.
2. Ο πτυχιούχος της παραπάνω κατεύθυνσης έχει την επιστημονική δυνατότητα να απασχολείται, όπου αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως εξειδικευμένο προσωπικό στην ειδική αγωγή, επίσης σε συστήματα υπηρεσιών στήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε προγράμματα εκπαίδευσης, συμβουλευτικής, ψυχοεκπαιδευτικής και κοινωνικής επανένταξης ατόμων. Επίσης, μπορεί να ασχολείται στο σπίτι με άτομα με ειδικές ανάγκες σε εξαιρετικές περιπτώσεις

Αν δεν ρυθμιστεί το θέμα με την επάρκεια άμεσα και αφεθεί το θέμα μέχρι να δημιουργηθεί όντως πρόβλημα με μια ενδεχόμενη διεξαγωγή διαγωνισμού ΑΣΕΠ, θα υπάρξουν πολλές συνέπειες και κωλύματα όχι μόνο για τους αποφοίτους αλλά και για το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, που σίγουρα θα αντιμετωπίσει νομικό πρόβλημα. Η ρύθμιση που πρέπει να γίνει δεν έχει, άλλωστε, κανέναν δημοσιονομικό αντίκτυπο. Αποτελεί, δηλαδή, κάτι που επαφίεται ξεκάθαρα στη βούληση του Υπουργείου και δεν τίθεται κανένας περιορισμός, ούτε νομικός ούτε δημοσιονομικός.

Με το παρόν έγγραφο σας γνωστοποιούμε αναλυτικά το εν λόγω ζήτημα με στόχο τη διάλυση όποιων παρερμηνειών,έχουν σταθεί ως σήμερα(8 μήνες μετά) εμπόδιο για την επίλυσή του.

Δελτίο τύπου ΣΑΤΕΑ 16/07/2017 “Φάσκει και αντιφάσκει ο Υπουργός Παιδείας”

Σε συνέδριο που διεξήχθη στην Κοζάνη ο υπουργός Παιδείας προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:

“…υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τα πτυχία που δίνονται για την Ειδική Αγωγή. Υπάρχουν δυο τμήματα στην Ελλάδα, το ένα είναι το Ειδικής Αγωγής και το άλλο είναι μια κατεύθυνση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Θα ήθελα σας παρακαλώ να δείτε τα προγράμματα σπουδών κυρίως του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εξαιρετικά προβληματικά”.

 

Εκ νέου αμφισβήτηση των πτυχίων ΕΑΕ από δημόσια πανεπιστήμια;

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε και πάλι τον υπουργό ποιο είναι το “τεράστιο πρόβλημα” που έχουν τα πτυχία των δύο δημόσιων, τετραετούς φοίτησης τμημάτων ΕΑΕ, όταν ο ίδιος σε διορθωτικές δηλώσεις με επίσημο Δελτίο Τύπου από το ΥΠΠΕΘ στις 10-04-2017 (http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/27653-10-04-17-synantisi-tou-ypourgoy-paideias-k-gavroglou-me-to-proedreio-tis-synodou-ton-paidagogikon-tmimaton-gia-tin-eidiki-agogi) ανασκεύασε τα όσα είχε δηλώσει ενώπιον φοιτητών και αποφοίτων (http://www.satea.gr/2017/04/%ce%bf-%ce%ba-%ce%b3%ce%b1%ce%b2%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%80%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%bf-%ce%b2%ce%b9%ce%bd/) σχετικά με την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών και των διδασκόντων καθηγητών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής.

Ο ίδιος επικαλείται την εξωτερική αξιολόγηση της ΑΔΙΠ των δύο τμημάτων. Θα θέλαμε να επισημανθούν επακριβώς τα προβληματικά σημεία που κατά τον ίδιο έχουν εντοπιστεί (προφανώς ο ίδιος δεν τις έχει μελετήσει με τη δέουσα προσοχή, παρά το ότι τις επικαλείται…). Οι αξιολογήσεις των δύο τμημάτων είναι δημόσια αναρτημένες και ο οποιοσδήποτε μπορεί να τις διαβάσει και να αντιληφθεί ότι δεν προκύπτει “τεράστιο πρόβλημα” ως προς το περιεχόμενο σπουδών (για το ΠΤΕΑ http://www.sed.uth.gr/images/evaluation/final%20report_dept%20of%20special%20education_university%20of%20thessaly.pdf

και για το ΕΚΠ http://modip.uom.gr/index.php/ektheseis/eksoteriki).

Από ποια σημεία της ΑΔΙΠ προκύπτει ότι το πρόγραμμα του ΕΚΠ χαρακτηρίζεται ως “εξαιρετικά προβληματικό”; Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να επισημάνουμε πως από πλευράς μας θεωρούμε προβληματική τη μέχρι τώρα αντιμετώπιση των αποφοίτων του τμήματος ΕΚΠ, οι οποίοι εδώ και ενάμιση έτος βρίσκονται σε ανασφάλεια σχετικά με το θέμα της παιδαγωγικής επάρκειας του τμήματος. Παρά τις διαβεβαιώσεις για την άμεση επίλυσή του από πλευράς ΥΠΠΕΘ μέσω και του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, αυτό εξακολουθεί να παραμένει μετέωρο και να χρησιμοποιείται ως επιχείρημα από πλευράς ΥΠΠΕΘ για το πώς υποτίθεται ότι πρέπει να εκπαιδεύεται ο εκπαιδευτικός ΕΑΕ. Επίσης, από πότε θεωρείται αρνητική η ύπαρξη κατεύθυνσης σε ένα τμήμα, σε μια σχολή; Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό του Υπουργού να υποθέσουμε ότι κακώς υπάρχουν οι κατευθύνσεις στα τμήματα ΦΠΨ, στα τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας  ή στα τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ίσως το 80% των μαθημάτων του οδηγού σπουδών του ΕΚΠ, που αποτελείται από παιδαγωγικά μαθήματα, δεν είναι αρκετό για το ΥΠΠΕΘ.

Οι όποιες προτάσεις βελτίωσης εμπεριέχονται στις ΑΔΙΠ δεν αφορούν σε ριζικές αλλαγές. Εξάλλου, όλες οι εξωτερικές αξιολογήσεις και των υπόλοιπων πανεπιστημιακών τμημάτων περιλαμβάνουν προτάσεις αλλαγών για τη βελτίωση λειτουργίας τους. Ο σκοπός των αξιολογήσεων υποτίθεται πως είναι να κατατίθενται βελτιωτικές προτάσεις προς όφελος των πανεπιστημιακών τμημάτων και όχι να λειτουργούν τιμωρητικά ή να χρησιμοποιούνται ως άλλοθι για να δικαιολογούνται οι εκάστοτε πολιτικές επιλογές που δεν σχετίζονται άμεσα με το βασικό ζήτημα, δηλαδή τη βελτίωση της παρεχόμενης δημόσιας, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Για μια ακόμη φορά επισημαίνεται ότι το ίδιο το ΥΠΠΕΘ είναι υπεύθυνο να εγκρίνει τόσο την ίδρυση- λειτουργία όσο και τον οδηγό σπουδών του εκάστοτε πανεπιστημιακού τμήματος. Επομένως, αν όντως υπάρχει “τεράστιο πρόβλημα”, τότε το ίδιο το ΥΠΠΕΘ καλείται να έρθει σε επαφή με τους καθ’ ύλην αρμόδιους (τη διοίκηση των πανεπιστημίων) και να θέσει επί τάπητος το ζήτημα, ώστε να μην εμπαίζονται καθηγητές, απόφοιτοι, φοιτητές και γονείς.

Τέλος, οι αξιολογήσεις διενεργήθηκαν το 2013 και μόλις φέτος εντοπίστηκε το “τεράστιο πρόβλημα” από πλευράς ΥΠΠΕΘ, ενώ παράλληλα συμπίπτει με την αλλαγή εν γένει του τρόπου πρόσληψης των αναπληρωτών. Με αυτόν τον τρόπο θεωρεί παιδαγωγικά σωστό το ΥΠΠΕΘ να διαχειριστεί το “πρόβλημα” που εντοπίζει σε επίπεδο προγράμματος σπουδών; Προφανώς και όχι. Το θέμα αφορά αποκλειστικά στην οικονομικίστικη διαχείριση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που έχουν εργαστεί υπό διάφορα καθεστώτα στην ΕΑΕ, και των πλεοναζουσών ωρών μόνιμων συναδέλφων που τεχνηέντως δημιούργησε το ΥΠΠΕΘ. Από το 2001 μέχρι και σήμερα οι απόφοιτοι των δύο τμημάτων ως αναπληρωτές ΕΑΕ, παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση σε μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σε συνεργασία με τους συναδέλφους και τις υπόλοιπες ειδικότητες των σχολείων. Η ΕΑΕ τίθεται στην πρώτη γραμμή και σε προτεραιότητα ξεκάθαρα για την περικοπή δαπανών και όχι για την εναρμόνιση με τα επιχειρήματα περί σεβασμού των διεθνών συμβάσεων για τα άτομα με αναπηρία περί συμπερίληψης. Αυτά χρησιμοποιούνται ως παιδαγωγικός μανδύας από το ΥΠΠΕΘ για τη δικαιολόγηση της εκπαιδευτικής του πολιτικής.

 

…αν κάποιος έχει πάρει πτυχίο ψυχολογίας και έχει κάνει μάστερ στην Ειδική και Διδακτορικό στην Ειδική Αγωγή και έχει δουλέψει και σε κάποιο νοσοκομείο, να μην είναι παρακάτω από αυτόν που έχει ένα πτυχίο από το ΠΑΜΑΚ ή τη Θεσσαλονίκη”.

Ατυχής σύγκριση…

 Με βάση το συγκεκριμένο απόσπασμα φαίνεται η μεγάλη σύγχυση του υπουργού λόγω ελλιπούς και στοχευμένης ενημέρωσης από τους αρμόδιους συμβούλους του. Πώς δικαιολογείται η αναφορά στον ψυχολόγο, όταν γίνεται λόγος για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και τον τρόπο κατάταξής τους στον πίνακα αναπληρωτών; Πώς σχετίζεται η εργασιακή εμπειρία του νοσοκομείου με την προϋπηρεσία στην εκπαίδευση;

Προφανώς ο υπουργός δεν έχει διαχωρίσει ακόμη τους επαγγελματίες που στελεχώνουν την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ και το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Επίσης, υπενθυμίζουμε στον υπουργό ότι το ΠΑΜΑΚ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

 

υπάρχει ειδική επιτροπή των παιδαγωγικών τμημάτων που θέλουμε να μας δώσει ένα πόρισμα για το πώς θα πρέπει και να εκπαιδεύονται και να μοριοδοτούνται… Γιατί η μοριοδότηση είναι εντάξει αλλά τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να είναι κάποιας ποιότητας”.

 

Ας μη φοβόμαστε τη μοριοδότηση (;)…

Αναρωτιόμαστε για ποιον λόγο μια επιστημονική επιτροπή, όπως αυτή των παιδαγωγικών τμημάτων της χώρας, καλείται να καταθέσει πρόταση για… τη μοριοδότηση του πτυχίου των αποφοίτων της. Το ΥΠΠΕΘ εδώ πετάει το μπαλάκι της ευθύνης στα πανεπιστήμια με στόχο την απαξίωση των τίτλων σπουδών όλων των παιδαγωγικών τμημάτων. Στην πραγματικότητα τα καλεί με έμμεσο τρόπο να συναινέσουν στην προώθηση των πολιτικών επιλογών που το ίδιο επιδιώκει σε επίπεδο στελέχωσης του δημόσιο σχολείου και διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού, καταθέτοντας σε μια προσχηματική διαδικασία προτάσεις. Τέτοιου είδους ενέργειες φανερώνουν τις προθέσεις του ΥΠΠΕΘ για τη διεύρυνση της μοριοδότησης σε όλη την εκπαίδευση. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι στις 10/04/2017 το προεδρείο της συνόδου των παιδαγωγικών τμημάτων, εξερχόμενο από τη συνάντηση με τον υπουργό, υποστήριξε ότι αποτελεί κοινή θέση όλων των τμημάτων η εξής: το πτυχίο τετραετούς φοίτησης θα πρέπει να οδηγεί σε βασικά επαγγελματικά δικαιώματα και πως δεν δέχεται τη μοριοδότηση.

 

…Δεν παίζουμε, ειδικά στην Ειδική Αγωγή. Μαθηματικά δεν πειράζει ας κάνει και λίγα λάθη το παιδί. Και θέλει μεγάλη προσοχή επειδή είναι θέμα δημοτικών να μην αρχίσει μια βιομηχανία με τις ειδικότητες στα δημοτικά

 

Η Ειδική Αγωγή δεν είναι παιχνίδι…

Κε. Υπουργέ, τι ακριβώς εννοείτε; Μήπως αυτοαναιρείστε; Από τη μια πλευρά υπερασπίζεστε τη βιομηχανία των μεταπτυχιακών για το δημοτικό στον τομέα της ΕΑΕ, επομένως, εσείς τη συντηρείτε. Από την άλλη προειδοποιείτε για τον κίνδυνο σχετικά με την άνθιση μιας νέας βιομηχανίας των ειδικοτήτων στα δημοτικά; Κάνετε λόγο για “καλά και κακά μεταπτυχιακά” και ισχυρίζεστε ότι προτίθεστε να εξυγιάνετε και να “κανονικοποιήσετε” την παθολογική αυτή κατάσταση… αλλά από εδώ και πέρα. Στην ουσία με αυτή σας τη δήλωση νομιμοποιείτε τη μέχρι τώρα βιομηχανία των μεταπτυχιακών στην ΕΑΕ και ταυτόχρονα συμφωνείτε με το καθεστώς εξαίρεσης στον τρόπο στελέχωσης ενός τμήματος της δημόσιας εκπαίδευσης, αυτού της ΕΑΕ. Εδώ διαφαίνεται η πρόθεση του ΥΠΠΕΘ για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, όπως αυτή είχε αρχικά διατυπωθεί και προς τη σύνοδο των παιδαγωγικών τμημάτων σχετικά με την αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών. Ποιος παίζει άσχημο παιχνίδι στις πλάτες μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών υπό αυτές τις συνθήκες; Επίσης, με τέτοιου είδους δηλώσεις πόσο χαμηλές προσδοκίες έχετε για τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών;

 

Όλοι θα προσληφθούν… πιστώσεις υπάρχουν;

Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς δηλώσεις του τύπου “Επειδή και φέτος και του χρόνου όλοι όσοι θα κάνουν αίτηση για να πάνε στην Ειδική Αγωγή θα προσληφθούν…” μπορούν να χρησιμοποιούνται ως θετικά επιχειρήματα από πλευράς ΥΠΠΕΘ, τη στιγμή που: α) η ΕΑΕ στελεχώνεται σε ποσοστό 70% για πολλά έτη με αναπληρωτές μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και β) το ίδιο το κράτος ψήφισε με νόμο να μην προβεί σε μόνιμους διορισμούς μέχρι και το 2019, επικαλούμενο δημοσιονομικούς περιορισμούς (Υπουργική Απόφαση Απρίλιος 2017). Παράλληλα, το ΥΠΠΕΘ επικαλείται συχνά αφενός τον αυξημένο αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών σε σχέση με άλλες σχολικές χρονιές και την έγκαιρη στελέχωση των δομών ΕΑΕ, αφετέρου την ίδρυση νέων δομών ΕΑΕ. Παραλείπει, όμως, τα εξής:

α) Ίσοι ή και περισσότεροι αναπληρωτές δεν σημαίνει απαραίτητα και κάλυψη των πραγματικών αναγκών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο τρόπος κάλυψης των αιτημάτων για την Παράλληλη Στήριξη (1 εκπαιδευτικός ανά 4 μαθητές αποτελεί πλέον μια συνηθισμένη εικόνα…).

β) Η έγκαιρη στελέχωση με την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν σημαίνει και πλήρη στελέχωση των δομών. Στις ΣΜΕΑΕ το ΕΕΠ και ΕΒΠ ήρθε με καθυστέρηση σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, ενώ πολλά Τ.Ε. παρέμεναν αστελέχωτα για μήνες.

γ) Η ίδρυση νέων δομών αλλά και η διεύρυνση του ωραρίου όλων των ειδικών σχολείων με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (2017-2018) αποτελούν εξαγγελίες χωρίς ουσιαστικό νόημα, όταν από τις δομές αυτές απουσιάζει τόσο το απαραίτητο, μόνιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό όσο και η ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή. Όταν δεν στελεχώνονται, τουλάχιστον από την αρχή κάθε σχολικής χρονιάς,  όλα τα Τ.Ε. και οι ΣΜΕΑΕ της χώρας, τότε το ωράριό τους στην πραγματικότητα δεν διευρύνεται, αλλά αντίθετα συρρικνώνεται σημαντικά.

 

Με βάση όλα τα παραπάνω αναρωτιόμαστε πώς ο υπουργός Παιδείας εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η ΕΑΕ αποτελεί “πρώτη προτεραιότητα”. Πώς η ΕΑΕ αποτελεί προτεραιότητα όταν οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΠΕΘ νομοθετούν σχετικά με αυτή τόσο αποσπασματικά και χωρίς ένα συγκροτημένο και μακροπρόθεσμο παιδαγωγικό σχεδιασμό; Η Ειδική Αγωγή, όπως πολλάκις έχουμε αναφέρει, λειτουργεί ως πεδίο δοκιμών για τις επερχόμενες αλλαγές στην εκπαίδευση. Η υποβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, η απαξίωση των πτυχίων δημόσιων πανεπιστημίων και η αρνητική διάκριση εις βάρος των επαγγελματικών δικαιωμάτων συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευτικών έχουν σημαντικό αρνητικό παιδαγωγικό αντίκτυπο.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΣΑΤΕΑ

 

 

Δελτίο τύπου για τη διαμαρτυρία των επιστημονικών ενώσεων στο Υπουργείο Παιδείας

Όπως είχε ανακοινωθεί και προγραμματιστεί και παρά τον καύσωνα, οι έξι ενώσεις (ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ., Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε., Π.Ε.ΣΥ.Θ., Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α., Π.Ε.ΚΑ.Π., Σ.Α.Τ.Ε.Α) πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠ.Π.Ε.Θ(28-6-2017) και ακολούθησε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα κ. Αγγελόπουλο και τους συμβούλους κυρίους Πολίτη, Μηλιώνη, Κωνσταντάτο, Κασσιανό και Αθανασόπουλο.
Τη διαμαρτυρία στήριξαν πρωτοβάθμια σωματεία και η πρωτοβουλία αναπληρωτών, που συμμετείχαν στη συνάντηση.
Ο κ. Αγγελόπουλος άκουσε την επιχειρηματολογία μας (σχολείο-χυλός –κάθε άλλο παρά ενιαίο– μετά τη Υ.Α. Φίλη με την «κατασκευή» πλεονασματικών ωρών, την υποστελέχωση σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, την πρωτοφανή στρέβλωση που παρουσιάστηκε κατά την καταγραφή των κενών και οδήγησε σε τοποθετήσεις αναπληρωτών όχι σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους αλλά σύμφωνα με τις πλεονάζουσες ώρες των μονίμων συναδέλφων κ.λπ.) και τα αιτήματά μας (διορισμοί εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και ειδικών παιδαγωγών, απόδοση οργανικών θέσεων για τους μεταταγμένους και για όλες τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, αποκλειστική διδασκαλία των μαθημάτων ειδικοτήτων και ωρών παράλληλης στήριξης από εκπαιδευτικούς αντίστοιχων κλάδων, να καταγραφούν με απόλυτη διαφάνεια και να αποδοθούν τα πραγματικά κενά, να γίνει μία μεγάλη φάση πρόσληψης αναπληρωτών στο τέλος του Αυγούστου).
Άκουσε αλλά δεν είπε τίποτε νέο.
Μας παρουσίασε τα γνωστά νούμερα προσλήψεων, υπερθεμάτισε για το ότι όσοι προσλήφθηκαν προσλήφθηκαν νωρίτερα από άλλες χρονιές, για το ότι οι προσλήψεις παραμένουν στα ίδια επίπεδα, επιχειρηματολόγησε για το κόψιμο της Θεατρικής Αγωγής σε Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού λέγοντας χαρακτηριστικά «το Υπουργείο κρίνει τι είναι απαραίτητο σε κάθε τάξη και βάζουμε προτεραιότητες» και κυρίως μας ενημέρωσε ότι, επειδή βρίσκεται μόλις 12 ημέρες στη θέση αυτή, δεν έχει ενημερωθεί ολόπλευρα και σφαιρικά. Οι σύμβουλοι επενέβησαν ελάχιστα, για να προβάλουν το ερώτημα: «αφού υπάρχουν ελλείψεις, τι να κάνουμε»;
Στο επίμονο αίτημά μας να μας ορίσει νέο ραντεβού στα μέσα Ιουλίου αρνήθηκε να δεσμευθεί επί συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Και στο αίτημα για διορισμούς λάβαμε τη μόνιμη απάντηση πως θέλουν πολύ αλλά…
Συνάδελφοι, θα μπορούσαμε να γράψουμε πολλά και να αφιερώσουμε σελίδες για σκέψεις…
Το συμπέρασμα είναι πως επί μία και παραπάνω χρονιά μας συναντούν χωρίς κανείς να απαντά, να παίρνει θέση και ευθύνη για το χάος που επικρατεί στα σχολεία, για την ομηρία και την ανασφάλεια των «μόνιμων» αναπληρωτών, για τις αναθέσεις των μαθημάτων.
Οι Ενώσεις θα συνεχίσουμε πιεστικά και δυναμικά το συντονισμό μας και, εννοείται, σύντομα θα επανέλθουμε στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. για συνάντηση και απαντήσεις.

ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΟΥΜΕ – ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΣΤΕ
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων – ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ.
Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε.
Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων – Π.Ε.ΣΥ.Θ.
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής – Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής – Π.Ε.ΚΑ.Π
Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής – Σ.Α.Τ.Ε.Α.

Δελτίο τύπου για το ΦΕΚ 100371Δ3 «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου»

Με αφορμή το νέο ΦΕΚ Αριθμ. 100371Δ3 (2) «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου», επισημαίνουμε ότι όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα φοίτησης σε ένα δημόσιο, δωρεάν σχολείο που προωθεί την ολόπλευρη ανάπτυξή τους μέσα από την πρόσβαση στα απαραίτητα για αυτό τον στόχο γνωστικά αντικείμενα. Η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο ολοήμερο σχολείο αποτελούσε πάγιο αίτημα των γονέων και σταθερή διεκδίκηση του ΣΑΤΕΑ στο πλαίσιο της ισότιμης εκπαίδευσης των μαθητών και της υποστήριξης της οικογένειάς τους.

Η εξαγγελία του ΥΠΠΕΘ (Φεβρουάριος 2017) για την επέκταση του ωραρίου και τη λειτουργία ολοήμερων ΣΜΕΑΕ δεν μπορεί να αναιρέσει τους προβληματισμούς που έχουν πολλάκις διατυπωθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα και από την πλευρά των γονέων για την ομαλή μετάβαση στα νέα δεδομένα: έλλειψη κατάλληλων χώρων και εξοπλισμού για υποδοχή και υποστήριξη των μαθητών, ιδίως για την ώρα σίτισης- χαλάρωσης, καθυστερημένη στελέχωση του ολοήμερου προγράμματος με τις απαραίτητες ειδικότητες για τα προβλεπόμενα διδακτικά αντικείμενα και τις δημιουργικές δραστηριότητες. Αν δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, που θα δημιουργούν ένα ασφαλές, ευχάριστο και παιδαγωγικά κατάλληλο περιβάλλον για την παραμονή των μαθητών στο σχολείο, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες αφενός οι μαθητές να παρουσιάσουν κόπωση και να προκύπτουν επεισόδια αναστάτωσης και ελλιπούς υποστήριξης, αφετέρου οι συνάδελφοι να βιώνουν περιορισμούς στο εκπαιδευτικό τους έργο λόγω των ελλείψεων και να ματαιώνονται και οι ίδιοι. Η φοίτηση στο ολοήμερο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να είναι συνώνυμο της φύλαξης αλλά της ουσιαστικής υποστήριξης των μαθητών.
Παράλληλα, η αναφορά εντός του ΦΕΚ σχετικά με την κατάρτιση του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας σύμφωνα με «το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.) ή το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) αναλόγως ή μέσω ενός συνδυασμού των παιδαγωγικών αρχών και των εκπαιδευτικών στόχων των ανωτέρω προγραμμάτων» επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων σε οριζόντιο επίπεδο για όλη την εκπαίδευση, προκειμένου αυτά να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών. Η εναρμόνιση Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης πρέπει να συντελείται σε όλα τα επίπεδα και τα Αναλυτικά Προγράμματα αποτελούν σημαντικό τμήμα τους.

Σύμφωνα με το ίδιο το ΥΠΠΕΘ, μέχρι πρόσφατα μόλις στο 1/3 των ΣΜΕΑΕ λειτουργούσε ολοήμερο τμήμα. Η νομοθετική κατοχύρωση της επέκτασης του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος και η θεσμοθέτηση του ολοήμερου προγράμματος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια θετική εξέλιξη, η οποία όμως καθυστέρησε πολύ καιρό να υλοποιηθεί, ενώ παράλληλα εισάγει αρνητικές παραμέτρους, κάνοντας αντιγραφή των κακώς κειμένων που ισχύουν ήδη στη γενική εκπαίδευση: σύμφωνα με την Υ.Α. Φίλη για τα ολοήμερα σχολεία και το Ενιαίο Δημοτικό Σχολείο κατασκευάζονται τεχνηέντως υπεραριθμίες εκπαιδευτικών. Δεν προβλέπεται, δηλαδή, υπεύθυνος ολοήμερου τμήματος, ενώ προωθείται η λογική της συμπλήρωσης ωραρίου μέσω εναλλαγής προσώπων (εκπαιδευτικών και ΕΕΠ) στη θέση του υπεύθυνου. Αυτό, όπως και στη γενική εκπαίδευση, αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα στην ποιότητα της παιδαγωγικής υποστήριξης και φοίτησης των μαθητών, καθώς απουσιάζει το σταθερό πρόσωπο αναφοράς. Επιπλέον, το γεγονός ότι προβλέπεται η ανάληψη διδασκαλίας μαθημάτων ειδικοτήτων από δασκάλους των ΣΜΕΑΕ, χρησιμοποιώντας πιστοποιήσεις (βλ. Β’ επίπεδο ΤΠΕ), παραπέμπει στη β’ ανάθεση των συγκεκριμένων μαθημάτων!
Όλα αυτά δημιουργούν στρεβλώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία εις βάρος τόσο των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών όσο και των επαγγελματικών κεκτημένων και διεκδικήσεων των συναδέλφων. Όλες οι ειδικότητες είναι απαραίτητες για τη στελέχωση, την ομαλή λειτουργία και την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές.

Αναλυτικότερα, παρακάτω καταθέτουμε προβληματισμούς και προτάσεις:

Κατ’ αρχάς, ειδικότερα για την περίπτωση των νηπιαγωγείων, προτείνεται η σύσταση δύο οργανικών θέσεων στα ειδικά νηπιαγωγεία, προκειμένου διασφαλιστεί η πιθανότητα να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός εγγραφών και να λειτουργήσουν τα ολοήμερα ειδικά νηπιαγωγεία.

Άρθρο 2
Σύνταξη Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας Ειδικών Δημοτικών
Σχολείων και Ειδικών Νηπιαγωγείων
παρ. 7
“Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος, το Ε.Ω.Π.Δ. αναμορφώνεται προσωρινά ως προς τα διδακτικά αντικείμενα, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή και απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο Ε.Α.Ε., αξιοποιώντας το σύνολο των προσφερόμενων διδακτικών ωρών με βάση το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο και τις διδακτικές ώρες του προσωπικού για τις οποίες έχει τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα.”

Στην ουσία με το παραπάνω εδάφιο νομιμοποιεί την καθυστερημένη στελέχωση των ΣΜΕΑΕ, κάτι το οποίο ισχύει τα τελευταία χρόνια, ιδίως στην περίπτωση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.

παρ.10
“Στην περίπτωση συστεγαζόμενων Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των σχολείων συνεργάζονται για την κατάρτιση των Ε.Ω.Π.Δ. με σκοπό την κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών αμφότερων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. από το Ε.Ε.Π. που υπηρετεί σε αυτές.”

Στην περίπτωση που ο μαθητικός πληθυσμός των συστεγαζόμενων μονάδων είναι τέτοιος που απαιτείται η υποστήριξή του από επιπλέον ΕΕΠ και ΕΒΠ (το οποίο παραλείπεται από την παραπάνω διάταξη, ενώ παρέχει ουσιαστική στήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία), θα πρέπει να διασφαλιστεί η στελέχωση των συστεγαζόμενων μονάδων με αυτό, για να εξυπηρετούνται κατάλληλα οι εκπαιδευτικές και θεραπευτικές ανάγκες των μαθητών και στις δύο μονάδες. Διαφορετικά, η υποστήριξη των μαθητών είναι ελλιπής από το ΕΕΠ, καθώς ο αναγκαίος χρόνος παρέμβασης σε εξατομικευμένο επίπεδο ή σε μικροομάδα δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών.

παρ. 11
“Στην περίπτωση ύπαρξης κοινών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων, οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Ειδικών Νηπιαγωγείων προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία ανεξάρτητων δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών τους. Έως την υλοποίηση της προσαρμογής των δρομολογίων, από τους αρμόδιους φορείς, το πρόγραμμα των Ειδικών Νηπιαγωγείων προσαρμόζεται ως προς την ώρα και το χρόνο: α) της υποδοχής των μαθητών, ο οποίος ορίζεται από 08:00 έως 08:30 και β) της προετοιμασίας αποχώρησης των μαθητών, ο οποίος ορίζεται από 12:45 έως 13:15, εκτός της περίπτωσης λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος στο Ειδικό Νηπιαγωγείο, κατά την οποία οι μαθητές παραμένουν σε αυτό από 13:00 έως 13:15. Οι Διευθυντές ή
Προϊστάμενοι των Ειδικών Νηπιαγωγείων σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων καθορίζουν το πρόγραμμα επιτήρησης των μαθητών κατά τους χρόνους των ανωτέρω α και β περιπτώσεων.”

Προβλέπει ένα διάστημα κοινών δρομολογίων και προσαρμογής του ωραρίου του νηπιαγωγείου ως προς αυτό του δημοτικού. Έτσι, όμως, το νηπιαγωγείο θα ακολουθεί όλο το ωρολόγιο πρόγραμμα του δημοτικού και αντί για 25 ώρες θα χρεωθεί -έστω προσωρινά- 30 ώρες. Η παραμονή των υπεύθυνων νηπιαγωγών χαρακτηρίζεται υπερωριακή σε αυτή την περίπτωση; Γιατί δεν προβλέπεται εξαρχής διαφορετικό δρομολόγιο για τα νηπιαγωγεία;

Ωστόσο, παρακάτω η διευκρίνιση, που δίνεται για την προσαρμογή ως προς την ώρα και τον χρόνο υποδοχής και προετοιμασίας-αποχώρησης των μαθητών στην περίπτωση λειτουργίας ολοήμερου νηπιαγωγείου, δείχνει την πρόθεση για τη μη ύπαρξη ξεχωριστού δρομολογίου, καθώς προβλέπεται η παραμονή των νηπίων από τις 13:00 ως και τις 13:15 και ο καθορισμός του προγράμματος επιτήρησης των νηπίων σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Άρθρο 3 Ολοήμερο Πρόγραμμα Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
παρ. 4
Δεν ορίζεται ανώτατο όριο μαθητών. Σε περίπτωση πολλών εγγεγραμμένων μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα, βάσει ποιων κριτηρίων θα γίνει ο χωρισμός των τμημάτων των μαθητών; Θα ισχύσει η αντίστοιχη κατανομή τους που προβλέπεται στο πρωινό πρόγραμμα (4-7 μαθητές/ τμήμα);

παρ. 6 – 8
Προβλέπεται η ανάληψη ευθύνης του ολοήμερου τμήματος και από ΕΕΠ, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται στο πρωινό πρόγραμμα.Aυτό συνάδει με τη λογική της εξοικονόμησης πρόσληψης όλου του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού και υπηρετεί τη λογική της συμπλήρωσης ωραρίου με οποιονδήποτε τρόπο εις βάρος των συναδέλφων αλλά και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών. Για μια ακόμη φορά επισημαίνουμε την ανάγκη ύπαρξης σταθερού, μόνιμου υπεύθυνου στο ολοήμερο για σταθερό πρόσωπο αναφοράς στους μαθητές με αναπηρία ή/ και εεα.

παρ. 10
Εισάγεται η λογική της β’ ανάθεσης στους δασκάλους για τα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής και χρησιμοποιεί την πιστοποίηση Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ, ενός πιστοποιητικού που προβλέπεται, ώστε να αξιοποιείται ενισχυτικά για την υποστήριξη της διδασκαλίας του δασκάλου και όχι για την καθεαυτή διδασκαλία του μαθήματος των ΤΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται κονδύλια για τη μη πρόσληψη συναδέλφων με πτυχίο Πληροφορικής.

παρ. 11
Επισημαίνουμε ότι δεν απαιτείται η υποστήριξη όλων των μαθητών των ΣΜΕΑΕ από όλες τις ειδικότητες του ΕΕΠ απαραίτητα σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Η φράση “κατά προτεραιότητα” δεν πρέπει να υπάρχει, καθώς οι εκπαιδευτικές ανάγκες του εκάστοτε μαθητή υπαγορεύουν την ανάγκη υποστήριξης από το ΕΕΠ.

Ο έγκαιρος προγραμματισμός είναι απαραίτητος για την εφαρμογή αλλαγών στην εκπαίδευση και θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα παιδαγωγικά κριτήρια και όχι βάσει οικονομικίστικης λογικής ή ευέλικτης διαχείρισης εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ολοήμερο σχολείο στις ΣΜΕΑΕ με έγκαιρη και πλήρη στελέχωση με εκπαιδευτικούς και ειδικότητες – Κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή
Όχι στη λογική της β’ ανάθεσης και της συμπλήρωσης ωραρίου
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός για κάθε τμήμα ολοήμερου
Μαζικοί διορισμοί στην εκπαίδευση – Κάλυψη όλων των κενών
Σεβασμός στα μορφωτικά δικαιώματα όλων των μαθητών

Κάλεσμα των Ενώσεων ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ., Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε., Π.Ε.ΣΥ.Θ., Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α., Π.Ε.ΚΑ.Π., Σ.Α.Τ.Ε.Α. σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠ.Π.Ε.Θ

Τετάρτη, 28/6/2017, ώρα 13:00

Για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών
Για το δικαίωμά μας στην αξιοπρεπή εργασία

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εξακολουθεί να κωφεύει στις εκκλήσεις και στις διαμαρτυρίες της εκπαιδευτικής κοινότητας να αλλάξει το θλιβερό τοπίο που εισήγαγε η Υ.Α. Φίλη στο δημόσιο σχολείο. Τα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή), της Φυσικής Αγωγής και της Πληροφορικής (με μια πιστοποίηση Β2 επιπέδου) συνεχίζουν να ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που δεν ανήκουν στις συγκεκριμένες ειδικότητες, οδηγώντας στην απαξίωση και στην ανεργία χιλιάδες συναδέλφους μας.

Αντίστοιχα πλήττεται και ο ευαίσθητος χώρος της Ειδικής Αγωγής: με εγκύκλιο του Υπουργείου, κλήθηκαν φέτος συνάδελφοι οποιουδήποτε κλάδου να αναλάβουν ώρες παράλληλης στήριξης, τη στιγμή που η εξατομικευμένη ανάγκη εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής είναι αδιαπραγμάτευτη.

Η οργή κι η αγανάκτηση περισσεύουν. Ως εκπαιδευτικοί, ως γονείς, ως πολίτες, δεν θα ανεχθούμε πλέον μια εκπαιδευτική πραγματικότητα που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις δημοσιονομικές επιταγές και τις μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και όχι σύμφωνα με τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών.

Δεν θα ανεχθούμε:

• Να κατανέμονται οι ώρες των διδακτικών αντικειμένων,πριν την ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών και πριν καν τις πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών.

Να εξαφανίζονται τα λειτουργικά κενά των μαθημάτων ειδικοτήτων, σε καθεστώς αδιαφάνειας και παρατυπίας.

Να δίδονται οι ώρες της παράλληλης στήριξης για να συμπληρώσουν το ωράριό τους οι συνάδελφοι της γενικής αγωγής.
Τον εμπαιγμό από κάθε βαθμίδα διοίκησης (υπηρεσίες ΥΠ.Π.Ε.Θ., Διευθύνσεις, Περιφέρειες), όταν ζητούμε να αποδοθούν τα πραγματικά κενά σύμφωνα με τις ανάγκες και όχι σύμφωνα με τις πλεονάζουσες ώρες των υπόλοιπων εκπαιδευτικών.
Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία. Κάθε διδακτική ώρα που αφαιρείται από εκπαιδευτικό ειδικότητας και εκπαιδευτικό ειδικό παιδαγωγό οδηγεί στην ανεργία και στην άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία των συναδέλφων μας!

Διεκδικούμε:

• Έναν πραγματικά ενιαίο τύπο ολοήμερου δημοτικού σχολείου, όπου τα διδακτικά αντικείμενα θα διδάσκονται από τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων, με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. Πραγματική και όχι κατ᾽ επίφασιν διάχυση όλων των διδακτικών αντικειμένων.

• Την αποκλειστικότητα και την κατοχύρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικοτήτων από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς – κάθε εκπαιδευτικός στο διδακτικό του αντικείμενο.

Την αποκλειστική ανάθεση της παράλληλης στήριξης σε εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, έναν για κάθε μαθητή με γνωμάτευση.

Την επαναφορά του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στην Ε´ και στην ΣΤ´ τάξη.
Τη δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις πραγματικές ανάγκες σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

Πλήρη διαφάνεια στην καταγραφή των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Πραγματικά και όχι πλασματικά κενά – καμία στρέβλωση, καμία παρατυπία.

• Να πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου μία μεγάλη φάση προσλήψεων αναπληρωτών ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δηλώσεις προτίμησης και όχι σύμφωνα με τις πλεονάζουσες ώρες των μονίμων εκπαιδευτικών.

Την απόσυρση του άρθρου 48 ν.4415/2016 για την ΕΑΕ και της Υ.Α. (Απρίλιος 2017) για τους αναπληρωτές ΕΑΕ. Όχι προσοντολόγιο. Καμία απαξίωση του πτυχίου και της προϋπηρεσίας.

Μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών στα σχολεία.

Ολόπλευρη, δωρεάν και υποχρεωτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.

Καλούμε
σε κινητοποίηση-διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Παιδείας
την Τετάρτη, στις 28 Ιουνίου 2017, και ώρα 13:00

• Για τα δικαιώματα των παιδιών στην ολόπλευρη μόρφωση.
• Για τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Καλούμε σε συμμετοχή όλους τους συναδέλφους, κάθε κλάδου και κάθε ειδικότητας.
Καλούμε τις Ομοσπονδίες εκπαιδευτικών Δ.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε., τα Πρωτοβάθμια Σωματεία Εκπαίδευσης, τις Επιστημονικές Ενώσεις, τις Ενώσεις Γονέων, Σωματεία και Συλλογικότητες αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε συμμετοχή και συμπαράσταση στα αιτήματά μας.

Να είμαστε όλοι εκεί!

Η Τέχνη, ο Πολιτισμός, η Φυσική Αγωγή, o Ψηφιακός Γραμματισμός, η Ειδική Αγωγή, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα όλων των παιδιών.

Όχι στις αναθέσεις των μαθημάτων ειδικοτήτων.

Όχι στη συμπλήρωση ωραρίου στην παράλληλη στήριξη.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων – ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ.
Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε.
Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων – Π.Ε.ΣΥ.Θ.
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής – Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής – Π.Ε.ΚΑ.Π
Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής – Σ.Α.Τ.Ε.Α.

Κινητοποίηση 16/06/2017

Στηρίζουμε την κινητοποίηση στις 16/06/2017 για τη δίχρονη, δημόσια προσχολική αγωγή και εκπαίδευση!

Κάλυψη όλων των κενών στην εκπαίδευση με μαζικούς, μόνιμους διορισμούς!

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ στην κινητοποίηση!

https://www.doe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1068:kinitopoiisi-16-06-2017&catid=136&Itemid=435

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Εκδήλωση:Μαθητές ,γονείς ,παιδαγωγοί γινόμαστε όλοι ορατοί