Ανακοίνωση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ύστερα από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Νοεμβρίου 2023 και την πάροδο του απαραίτητου, βάση καταστατικού, χρονικού διαστήματος ανακοινώνουμε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Σ.Α.Τ.Ε.Α. ως εξής:

Πρόεδρος: Σούρλα Ευαγγελία

Αντιπρόεδρος: Χρυσίδης Ιωάννης

Γραμματέας: Καραμάνη Αγγελική

Οργανωτικός Γραμματέας: Γκιώσης Ιωάννης

Ταμίας: Βουλγαράκη Βασιλική

Μέλος: Αμπεριάδου Καλλιόπη

Μέλος: Κράνης Πασχάλης

Το νέο Δ.Σ. του ΣΑΤΕΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.