Κοινά αιτήματα προς Υπουργεία Παιδείας, Ναυτιλίας και Υγείας για θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών

1) Κάθε χρόνο οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να εγκαταλείψουν τις οικογένειές τους και τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, ώστε να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης σε κάθε μέρος της ελληνικής επικράτειας.

Ως επιστημονικοί σύλλογοι αιτούμαστε τη μείωση έως 50% στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς και συγκοινωνιών για όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους τόσο κατά τις περιόδους των προσλήψεων όσο και κατά τις εορταστικές περιόδους ή ακόμα και σε περιπτώσεις κατεπειγουσών συνθηκών π.χ. διενέργεια δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.

2) Κάθε χρόνο οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Υπηρεσία τους βεβαίωση ιατρού παθολόγου ή οικογενειακού ιατρού, καθώς και βεβαίωση ψυχιάτρου, ώστε να πιστοποιείται η καταλληλότητά τους να εργαστούν και να παράγουν έργο στις εκπαιδευτικές δομές της Γενικής και Ειδικής Αγωγής. Ωστόσο, το κόστος είναι συχνά απαγορευτικό για τις ιδιωτικές γνωματεύσεις και επιπλέον τα ραντεβού σε δημόσιες δομές της χώρας κλείνονται ετεροχρονισμένα.

Γι’ αυτούς τους λόγους ως επιστημονικοί σύλλογοι αιτούμαστε να δοθεί κατεπείγουσα προτεραιότητα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για τη χορήγηση των βεβαιώσεων από παθολόγους και ψυχιάτρους από Δημόσιες Υγειονομικές Δομές της χώρας, καθώς και από τις Δομές Ψυχικής Υγείας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστούν άμεσα.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
• Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων- ΠΑ.Σ.Α.Δ.
• Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας- Π.Ε.Α.Δ.
• Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών- ΠΑ.Σ.Α.Ν.
• Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής- Σ.Α.Τ.Ε.Α.
• Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής- Σ.Α.Κ.Ε.Α.
• Πανελλήνιος Σύλλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής- ΠΑ.ΣΥ.Δ.Ε.Ε.Α.
• Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων Σ.Α.Φ.
• Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Μαθηματικών Ειδικής Αγωγής- Π.Ε.Σ.Μ.Ε.Α.
• Σύλλογος Εκπαιδευτικών Γεωπόνων Τ.Ε.- Π.Ε.ΕΚ.Τ.Ε.Γ.
• Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Οικονομίας- ΠΑ.Σ.Ε.ΟΙΚ.
• Σύλλογος Φυσικών Ειδικής Αγωγής – Σ.Φ.Ε.Α.
• Σύλλογος Καθηγητών Αγγλικής Γενικής και Ειδικής (υπό σύσταση)

Τα σχόλια είναι κλειστά.