Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2023

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) για το σχολικό έτος 2023-2024: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%9F_1.pdf

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε  Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2023-2024:https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%9F_2.pdf

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευησης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτςο 2023-2024 :https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%9F_3.pdf

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.