Κατανομή διορισμών 2023

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την  Κατανομή Διορισμών 2023.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν και οι περαιτέρω διαδικασίες.

Τα σχόλια είναι κλειστά.