Αξιολόγηση εκπαιδευτικών ΕΑΕ από τους συντονιστές Γενικής Αγωγής

Η τακτική της εντατικοποίησης που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) γίνεται φανερή συνεχώς τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στις μέρες μας, όπου επιχειρείται με κάθε τρόπο η διάλυση του δημόσιου σχολείου με τη βίαιη μετατροπή τους σε σχολεία-επιχειρήσεις, η εξουθένωση των εκπαιδευτικών και η “επαγγελματική ομηρία” τους. Ο ν.4823/21 ολοκληρώνεται με την εφαρμογή της ατομικής αξιολόγησης, η οποία υλοποιείται αιφνιδιαστικά και άμεσα.

Η ατομική αξιολόγηση επιχειρείται να γίνει αρχικά στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς του 2020 από τους νέους Συμβούλους Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την Υπουργό, αυτό θα συμβάλλει στη βελτίωση του διδακτικού πλαισίου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα όμως δεν αναφέρει ότι είναι “υποχρεωτική και εκπλήρωση υπαλληλικού καθήκοντος” ενώ η μη υλοποίησή της αποτελεί “ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα”.

Όταν μια διαδικασία επιχειρείται δίχως ικανοποιητικό σχέδιο οργάνωσης και υλοποίησης, δίχως επικοινωνία και ανατροφοδότηση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τότε αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί επιβολή. Για το λόγο αυτό, οι παραφωνίες και οι στρεβλώσεις του συστήματος ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται αντιληπτές, πριν ακόμη αρχίσει να εφαρμόζεται! Πιο συγκεκριμένα, δεχτήκαμε ως Σύλλογος καταγγελίες από μέλη μας εκπαιδευτικούς, ότι Σύμβουλοι της Γενικής Αγωγής επικοινώνησαν μαζί τους ώστε να ενημερωθούν για την επικείμενη επιθεώρησή τους αλλά και τα βήματα αυτής. Αυτό συνέβη ακόμη και σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται σε ειδικά σχολεία! Είναι ολοφάνερο ότι αυτή η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί και δεν στοχεύει να βελτιώσει τους εκπαιδευτικούς, αλλά πρόκειται για μία επικοινωνιακή φωτοβολίδα της κυβέρνησης η οποία θέλει να υποτάξει τους εκπαιδευτικούς σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Με βάση τη νομοθεσία για την αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης ο νόμος 4823/2021 αναφέρει τα εξής: “α) Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), ως προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης, καθώς και από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.
β) Οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης της γενικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), ως προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης, καθώς και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ως προς την ποιότητα του αξιολογικού, συμβουλευτικού, υποστηρικτικού – παιδαγωγικού έργου τους και από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.»

Γίνεται φανερό πως οι εντολές που δόθηκαν για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αντιβαίνουν στην ψηφισμένη νομοθεσία.

Καταγγέλλουμε τις προφορικές οδηγίες εκ μέρους του ΥΠΑΙΘ και τις αυταρχικές πρακτικές που δε συνάδουν με την εκπαίδευση και δε βασίζονται με κανένα τρόπο σε επιστημονικά δεδομένα. Για όλους αυτούς τους λόγους που έχει αναδείξει το εκπαιδευτικό κίνημα και η ΔΟΕ τα τελευταία χρόνια αλλά και εξαιτίας όλων όσων συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προστατεύσουν το δημόσιο χαρακτήρα του σχολείου και να μη συμμετέχουν σε διαδικασίες παρωδίας. Συντονιζόμαστε και συμμετέχουμε στα καλέσματα της ΔΟΕ για συνέχιση του αγώνα ενάντια στην τιμωρητική αξιολόγηση, η οποία μόνο υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου μπορεί να επιφέρει και όχι όσα κατ’ ευφημισμόν εξαγγέλονται.

Με εκτίμηση,

ΔΣ ΣΑΤΕΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.