Δελτίο Τύπου

Στις 8/11 έγινε συνάντηση μελών του ΔΣ του ΣΑΤΕΑ με τον νέο Γενικό γραμματέα ειδικής αγωγής κ. Μπουσδούνη.

Η θεματολογία που είχαμε ήταν στους τρεις άξονες:

Α) την επίτευξη μια καλύτερης καθημερινότητας της σχολικής κοινότητας

Β) στοχευμένες δυσλειτουργίες και αποσαφήνιση διατάξεων

Γ) Φιλοσοφία γύρω από την ΕΑΕ. Τι θέλουμε και τι μπορούμε να επιτύχουμε.

Σαν μέλη του ΔΣ του ΣΑΤΕΑ εκθέσαμε τις θέσεις του συλλόγου για τις προϋποθέσεις ίδρυσης νέων τμημάτων ένταξης, για το καθηκοντολόγιο της Παράλληλης Στήριξης (ΠΣ), για τις οργανικές θέσεις σε ΠΣ, αλλά και στα ΚΕΔΑΣΥ και αναλύσαμε αρκετά το κομμάτι για τις διαπιστωτικές πράξεις των νεοδιόριστων συναδέλφων.

Θέσαμε ως πρώτο κριτήριο της όλης κουβέντας τον παιδαγωγικό μας ρόλο, τα δικαιώματα των συναδέλφων μας και τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα σχολεία ώστε όχι μόνον πρέπει να γίνουν οι μονιμοποιήσεις όλων των νεοδιόριστων αλλά και να προχωρήσει το ΥΠΑΙΘ σε νέους διορισμούς εν συνεχεία.

Από τη δική του μεριά, ο κ. Μπουσδούνης ήταν δεκτικός στις προτάσεις, με ενδιαφέρον άκουσε όσα του παραθέσαμε και εξέφρασε την επιθυμία να συνεχίσει η αλληλεπίδραση με το σύλλογο μας σε κάθε τομέα: για την νομοπαρασκευαστική ομάδα να καταθέσουμε προτάσεις, να θέτουμε αιτήματα αλλά και γνώμη του συλλόγου για όσα γίνονται. Επιπλέον, μας ενημέρωσε ότι μέρος των νέων Τμημάτων Ένταξης θα ανακοινωθούν, εκτός απροόπτου, πριν το νέο έτος.

Ο ΣΑΤΕΑ θα ενημερώνει τα μέλη του για τις εκάστοτε συναντήσεις με προϊστάμενους ή άλλους συλλόγους.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μέλη του ΣΑΤΕΑ θα αναρτηθούν στο εσωτερικό φόρουμ με δυνατότητα αλληλεπίδρασης.

Το ΔΣ του ΣΑΤΕΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.