Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Κατεύθυνσης Εκπαίδευσης Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες

Ο «Σύλλογος των Aποφοίτων του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Κατεύθυνσης Εκπαίδευσης Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες», δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2002 ως μία προσπάθεια συλλογικής και συντονισμένης διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας. Βασικοί στόχοι μας εξ’ αρχής ήταν η δυναμική διεκδίκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του Συλλόγου με σκοπό την εδραίωση της αναγκαιότητας της θέσης μας στο κοινωνικό γίγνεσθαι και ταυτόχρονα η διασφάλιση τους. Βασική επιδίωξη αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί για εμάς η επιστημονική συνεργασία με αντίστοιχους φορείς Ειδικής Αγωγής προκειμένου να αναπτυχθεί πνεύμα αναγκαιότητας της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου για τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Πλέον, με απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (2015), ο Σύλλογος των Aποφοίτων του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Κατεύθυνσης Εκπαίδευσης Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες αποτελεί μέλος του ενιαίου Συλλόγου Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ) μαζί με το Σύλλογο Αποφοίτων Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕΑ αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Πρόεδρος: Κακαζιάνη Μαρίνα

2. Αντιπρόεδρος: Ιωακειμίδου Μαριάννα

3. Γραμματέας: Κυρίτση Βασιλική

4. Αναπληρωματική Γραμματέας: Χαραλαμπίδου Ευφροσύνη

5. Ταμίας: Μαρτινίδου Έλλη

6. Μέλος: Μπαζιάνου Ιωάννα

7. Μέλος: Χαλαστάνη Αικατερίνη

Για εγγραφή στο ΣΑΤΕΑ μπορείτε να συμπληρώσετε την online ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΑΤΕΑ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.