Ιστορικό συλλόγου

Τον Ιανουάριο του 2013 προτάθηκε από μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων η δημιουργία ενός ενιαίου Συλλόγου των Αποφοίτων των δύο πανεπιστημιακών τμημάτων Ειδικής Αγωγής. Το Φεβρουάριο του 2013 σε κοινή συνδιάσκεψη οι Σύλλογοι Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ) μέσω των Διοικητικών Συμβουλίων τους κατέθεσαν προς τα μέλη τους πρόταση ενοποίησης των δύο επιμέρους επιστημονικών συλλόγων των δύο παενεπιστημιακών τμημάτων (Θεσσαλίας και Μακεδονίας), με στόχο την επιδίωξη κοινών στόχων στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης βάσει ενός κοινού καταστατικού.

Οι ψηφοφορίες που έγιναν τόσο σε Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου Αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  όσο και ηλεκτρονικά για το ζήτημα της ενοποίησης των δύο συλλόγων κατέληξαν σε θετική απόφαση υπέρ της ενοποίησης.

Η διαδικασία ενοποίησης άρχισε με τη συζήτηση του Καταστατικού του Νέου Συλλόγου στο Εσωτερικό Φόρουμ και μέσω της αποστολής σχετικών e-mail των μελών των ΣΑΤΕΑ. Η καταληκτική ημερομηνία περί διαμόρφωσης του Κοινού Καταστατικού ήταν η 12η Οκτωβρίου 2014. Η πρόταση ενοποίησης των δύο επιμέρους συλλόγων επικαιροποιήθηκε και αποτέλεσε θέμα ημερήσιας διάταξης της Κοινής Συνέλευσης των ΣΑΤΕΑ στις 08/11/2014.

Για ένα έτος (Νοέμβριος 2014-Νοέμβριος 2015) ο υπό σύσταση ΣΑΤΕΑ λειτουργούσε με πενταμελές προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη της κοινής Γενικής Συνέλευσης (Νοέμβριος 2014) και μέχρι την επίσημη έκδοση του νέου κοινού Καταστατικού. Λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε μέχρι και την τελική έκδοση του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, επήλθαν βελτιωτικές προτάσεις προς ψήφιση από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Το καταστατικό του Νέου Συλλόγου συζητήθηκε συλλογικά και κατά άρθρο μέσω των παραπάνω διαδικασιών αρχικά σε επίπεδο ενός Προτεινόμενου Καταστατικού, το οποίο υπέστη αλλαγές και ψηφίστηκε στην τελική του μορφή στην πρώτη Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕΑ (07-11-2015).

Το Καταστατικό κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, έδρας του ΣΑΤΕΑ στις 3 Απριλίου 2015 και, πλέον, με απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Αποφοίτων Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καιο Σύλλογος  Aποφοίτων του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Κατεύθυνσης Εκπαίδευσης Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες αποτελούν μέλη του ενιαίου Συλλόγου Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ).

 

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.