Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2021 το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Σ.Α.Τ.Ε.Α. αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

1. Πρόεδρος: Σούρλα Ευαγγελία

2. Αντιπρόεδρος: Χρυσίδης Ιωάννης

3. Γραμματέας: Καραμάνη Αγγελική

4. Οργανωτικός Γραμματέας: Γκιώσης Ιωάννης

5. Ταμίας: Βουλγαράκη Βασιλική

6. Μέλος Δ.Σ.: Αμπεριάδου Καλλιόπη

7. Μέλος Δ.Σ.: Κράνης Πασχάλης

Τα σχόλια είναι κλειστά.