Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2021 το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Σ.Α.Τ.Ε.Α. αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

1. Πρόεδρος: Αλατζάς Κωνσταντίνος

2. Αντιπρόεδρος: Σουλτούκη Άννα

3. Γραμματέας: Κωστής Δημήτριος

4. Οργανωτική Γραμματέας: Αραμπατζής Σωτήριος

5. Ταμίας: Σούρλα Ευαγγελία

6. Μέλος Δ.Σ.: Μήνου Χαρίκλεια

7. Μέλος Δ.Σ.: Πολίτου Άννα

Τα σχόλια είναι κλειστά.