ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ

Η πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού, διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού στα δημόσια σχολεία είναι σταθερά η προσδοκία και ο αγώνας που καταβάλουν επί δεκαετίες οι προοδευτικοί λειτουργοί της εκπαίδευσης, καθώς αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της ισότιμης και πέρα από κάθε διάκριση πρόσβασης στα αγαθά της παιδείας και σε ίσες ευκαιρίες στον επαγγελματικό και κοινωνικό στίβο.
Η υποκατάσταση θέσεων εργασίας με μισθούς «πείνας» και επισφαλείς όρους εργασίας μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας δε θα μπορούσε να χαιρετιστεί από τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς ως μέρος της λύσης των σοβαρών θεμάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το σχολείο, παρά την προσπάθεια που καταβάλλουμε να κατανοήσουμε τις οικονομικές περιστάσεις.
Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών μας έχουν ιδιαίτερα ανησυχήσει αναφορικά με την επαπειλούμενη επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα, και κυριότερα σε σχέση με την έκπτωση του δημόσιου χαρακτήρα και του προορισμού του σχολείου να παρέχει υψηλής ποιότητας παιδαγωγικές υπηρεσίες σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά προετοιμάζοντας τους αυριανούς δημοκρατικούς πολίτες.
Συγκεκριμένα, ανατρέχοντας στη δημόσια πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Νο1/2017 με Αρ. Πρωτ. 4747 στις 23/01/2017, παρατηρούμε στο συνοδευόμενο παράρτημα με τις θέσεις απασχόλησης πως ορθά οι Σχολικοί Βοηθοί έχουν συμπεριληφθεί στην ίδια κατηγορία με των ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ /ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ και με απαιτούμενα προσόντα «οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας». Κατανοούμε όλοι πως περιγράφονται καθήκοντα υποστηρικτικών εργασιών αναφορικά με την καθαριότητα, φροντίδα και φύλαξη των σχολικών μονάδων και γι’ αυτό δεν ζητούνται και εξειδικευμένα προσόντα. Σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται μέριμνα για ειδικές γνώσεις που θα επέτρεπαν την είσοδο στις σχολικές αίθουσες και την απευθείας επαφή και συνδιαλλαγή με τους μαθητές.
Τα παραπάνω καταδεικνύονται και με την Αρ. πρωτ:203376/Δ1 ανακοίνωση στις 11.12.15 αναφορικά με τα καθήκοντα των «ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», όπου αναφέρεται πως:
«Οι σχολικοί βοηθοί δεν ασκούν παιδαγωγικό και διδακτικό έργο αλλά έχουν υποστηρικτικό και βοηθητικό ρόλο. Συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εργασία κρίνεται αναγκαία με την υπόδειξη – καθοδήγηση του Δ/ντή /Προϊσταμένου/ συλλόγου διδασκόντων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Οι Σχολικοί Βοηθοί προκειμένου να απασχοληθούν στην σχολική μονάδα προσκομίζουν τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία»
Με λύπη πληροφορηθήκαμε το υπ ΄αρ. 40493/Δ3, 09-03-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, το οποίο υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ κ. Παντή, που περιγράφει τα καθήκοντα των σχολικών Βοηθών σε ΣΜΕΑΕ. Το έργο του προσωπικού θα είναι υποστηρικτικό και βοηθητικό και θα περιλαμβάνει επικουρική υποστήριξη στα καθήκοντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (με μια «ενημέρωση» από το Διευθυντή ή το Σχολικό Σύμβουλο). Τα περιγραφόμενα καθήκοντα περιλαμβάνουν καθήκοντα του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, όπως την υποστήριξη της φροντίδας των μαθητών σε θέματα ασφάλειας και αυτοεξυπηρέτησης.
Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), όπως και οι υπόλοιποι λειτουργοί της Ειδικής Αγωγής, έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα γενικής και ειδικής αγωγής, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζουν μαθητές με ειδικές ανάγκες και να υπηρετούν την ισότιμη ένταξη τους στη δημόσια εκπαίδευση. Ακόμη, και η ασφάλεια και υποστήριξη της αυτοεξυπηρέτησης (όπως τίθεται) είναι κομμάτι της εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και της παιδαγωγικής διαδικασίας.
Πρόκειται για μια επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα ενός κλάδου που υπηρετεί τη δημόσια παιδεία παραπάνω από 17 χρόνια, καθώς υποκαθίσταται και υποβαθμίζεται ο ρόλος του και η πραγματική συνεισφορά του στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Κυριότερα, πρόκειται για μια αληθινή έκπτωση στα δικαιώματα των μαθητών με ειδικές ανάγκες, καθώς διαβλέπεται μια αντικατάσταση του εξιδικευμένου προσωπικού και των αναβαθμισμένων υπηρεσιών με την απλή «εξυπηρέτηση» βασικών αναγκών από ανειδίκευτο προσωπικό.
Σε συνδυασμό με τη διαβλεπόμενη δυνατότητα της εισαγωγής ιδιωτών που προσλαμβάνουν οι γονείς για την παράλληλη στήριξη γεννούνται πολλά ερωτηματικά για το δημόσιο χαρακτήρα της Ειδικής Εκπαίδευσης.
Πάγια θέση μας αποτελεί ο διορισμός μόνιμου προσωπικού με αξιοπρεπείς και ασφαλείς όρους εργασίας σε όλες τις θέσεις. Ζητάμε ένα πραγματικά «ανοικτό σχολείο» για όλους.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητάμε:
· Να αρθεί ο όρος «σχολικοί βοηθοί» και ο «υποστηρικτικός» χαρακτήρας της εργασίας τους.
· Να τοποθετούνται στις σχολικές μονάδες μόνο ως γενικών καθηκόντων ή ως επιστάτες, τονίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν έχουν θέση στις σχολικές αίθουσες και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις υπηρεσίες του εξειδικευμένου προσωπικού για να μπορούν να στηρίξουν τους μαθητές τις ΣΜΕΑΕ.
· Να μη δίνεται καμία αρμοδιότητα σχετικά με τους μαθητές
· Να μη ισχύσει η επιμόρφωση των «σχολικών βοηθών» από τη σχολική κοινότητα ή τους συμβούλους Ε.Α.Ε. αφού δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με την εκπαιδευτική και υποστηρικτική διαδικασία προς τους μαθητές
· Μόνιμοι διορισμοί ΕΕΠ και ΕΒΠ το συντομότερο δυνατό.

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
ΠΟΣΕΕΠΕΑ
ΠΟΣΓΚΑμεΑ
ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΤΕΑ
ΕΝΕΛΕΑ
ΣΑΚΕΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΚ
ΙΜΕΓΕΕ

Απεργία 17/5

Η ΑΔΕΔΥ έχει κηρύξει κοινή απεργιακή συγκέντρωση με ΓΣΕΕ και κοινωνικούς φορείς (στην Αθήνα Πλατεία Καλυθμώνος, 11:00 π.μ.).
Συμμετέχουμε στην απεργιακή κινητοποίηση στις 17/5!

Ψήφισμα Γ.Σ. του Φ.Σ. ΠΤΕΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο Φοιτητικός Σύλλογος (ΦΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής (ΠΤΕΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη συνέλευση του, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017, συζήτησε τις εξελίξεις σχετικά με την Τροπολογία, η οποία ψηφίστηκε στις 29 Μαρτίου από την Βουλή των Ελλήνων, μα και την υπουργική απόφαση, που την ακολούθησε (10 Απριλίου 2017). Και οι δύο αφορούν τη διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών Δασκάλων/Νηπιαγωγών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ). Παράλληλα, μέσα από συλλογικές διαδικασίες, αποφασίστηκαν οι μελλοντικές δράσεις και κινητοποιήσεις μας.

Οι κινητοποιήσεις μας ξεκίνησαν την 27η Μαρτίου του τρέχοντος έτους, με επαναλαμβανόμενες μαζικές συνελεύσεις. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήσαμε δυναμικά συλλαλητήρια στην πόλη του Βόλου, κατάληψη και παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Μαγνησίας και τρεις ηχηρές κινητοποιήσεις στην Αθήνα. Στόχος των παραπάνω δράσεων ήταν,αρχικά, η άμεση απόσυρση της Τροπολογίας και η έναρξη διαλόγου με τον Υπουργό Παιδείας. Έπειτα από τον συνεχή εμπαιγμό του κ. Γαβρόγλου, μέλη του Φοιτητικού μας Συλλόγου καθώς και του ΣΑΤΕΑ, προχωρήσαμε σε αποκλεισμό του ΥΠΕΠΘ και ύστερα από έντονες πιέσεις πετύχαμε την πολυπόθητη συνάντηση. Κορύφωση των διαμαρτυριών μας υπήρξε η 7η Απριλίου όπου ο Υπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους των Φ.Σ., συλλογικοτήτων και συνδικαλιστικών φορέων.

Ο Υπουργός, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επανέλαβε σε όλους τους τόνους ότι δε θα προχωρήσει σε διορισμούς για τα επόμενα δύο έτη, θα υπογράψει την υπουργική απόφαση, ενώ, ταυτόχρονα, αμφισβήτησε τα Προγράμματα Σπουδών, αλλά και την κατάρτιση των μελών ΔΕΠ των δύο τμημάτων Ειδικής Αγωγής. Τα επιχειρήματα, μάλιστα, που επιστράτευσε βασίζονταν σε ανυπόστατες αρνητικές αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ, τις οποίες και επικαλέστηκε. Ο εμπαιγμός συνεχίστηκε και στις 10 Απριλίου, όπου και είχε προγραμματιστεί συνάντηση του κ. Γαβρόγλου με το Προεδρείο τωνΠροέδρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Αφού, αιφνιδίως, μετέφερε τον τόπο συνάντησης από το Υπουργείο στο Κοινοβούλιο, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των εκπροσώπων μας από τη συζήτηση, επέμενε στις αρχικές του θέσεις και επί της ουσίας ακύρωσε την ίδια την έννοια του διαλόγου, αφού είχε ήδη προχωρήσει στην υπογραφή της υπουργικής απόφασης και δρομολογήσει την έκδοσή της.

Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση του Φ.Σ. εμμένει στα αρχικά της αιτήματα και ζητά :

· Την άμεση απόσυρση της εν λόγω τροπολογίας η οποία δυναμιτίζει, για μία ακόμη φορά, τον ευαίσθητο και πολύπαθο χώρο της ΕΑΕ και θέτει εν αμφιβόλω την εύρυθμη και οργανωμένη λειτουργία της.

· Την εξασφάλιση ενός δημόσιου δωρεάν σχολείου για όλους.

· Κύριους πίνακες Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (ΠΕ61-ΠΕ71), δηλαδή πίνακες με βάση τον κλάδο/πτυχίο και την προϋπηρεσία. Να ισχύσει στην ΕΑΕ το ίδιο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει και για όλους τους άλλους κλάδους εκπαιδευτικών. Αν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ61-ΠΕ71 δεν αρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες, τότε το Υπουργείο μπορεί να καταρτίσει επικουρικό πίνακα με εκπαιδευτικούς ΠΕ60-ΠΕ70 που έχουν όμως επαρκείς σπουδές στην Ειδική Αγωγή (διδακτορικό, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών) για να τους προσλάβει για την κάλυψη αυτών των αναγκών.

· Την πλήρη στελέχωση όλων των δομών ειδικής αγωγής.

· Το μόνιμο διορισμό των αναπληρωτών ειδικής αγωγής ΠΕ71 & ΠΕ61 με το βασικό πτυχίο.

Με γνώμονα τα παραπάνω, ο Φοιτητικός Σύλλογος αποφάσισε να προχωρήσει στις εξής δράσεις :

· Παρέμβαση στη διημερίδα της ΔΟΕ, με θέμα «Βιώνοντας τη διάλυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης διαμορφώνουμε τις προτάσεις για το αύριο» στις 19 και 20 Μαΐου.

· Στα πλαίσια της πρώτης μέρας της διημερίδας της ΔΟΕ, της 19ης Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί πορεία στο κέντρο του Βόλου, αναφορικά με ζητήματα της ειδικής αγωγής, μα και της εκπαίδευσης.

Ώς Φ.Σ. Π.Τ.Ε.Α. σας προσκαλούμε να κινητοποιηθείτε και να βρεθείτε στο πλάι μας σε κάθε μία από τις δύο δράσεις, ώστε να βάλουμε φραγμό στις ορέξεις του υπουργείου και να αγωνιστούμε για μια ποιοτική, ελεύθερη και δωρεάν εκπαίδευση για όλους.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Ανοιχτή συνέλευση 12/5 για μαζικούς διορισμούς

Στο πλαίσιο επικοινωνίας-συνεργασίας με συλλογικότητες εκπαιδευτικών στηρίζουμε την κοινή, ανοιχτή συνέλευση την Παρασκευή 12/05 στο ΤΕΑΠΗ – αμφιθέατρο ΜΑΝΧ (ισόγειο, Ναυαρίνου 13α) και ώρα 17:00 καλούμε σε αυτή κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό στο πλαίσιο διεκδίκησης μαζικών διορισμών στην εκπαίδευση.
Στη συνέλευση θα αποφασιστεί ο τρόπος οργάνωσης και ο προγραμματισμός των κοινών, συλλογικών δράσεων, και θα διαμορφωθεί το κοινό, δεσμευτικό πλαίσιο ως απόφαση συνέλευσης για τη διεκδίκηση των μαζικών διορισμών σε όλη την εκπαίδευση.
Να είμαστε όλες και όλοι εκεί!

Career Fair.4all 2017, Ημέρα Καριέρας για Άτομα με Αναπηρία

Το Career Fair.4all επιστρέφει και φέτος στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 29 Απριλίου 2017, με στόχο την ένταξη ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας!

Σκοπός είναι η προσωπική επαφή των ατόμων με αναπηρία με στελέχη εταιρειών μέσω της πραγματοποίησης συνεντεύξεων ή της συζήτησης πάνω στο βιογραφικό του υποψηφίου και η ενδυνάμωση του επαγγελματικού τους προφίλ.

Πριν το Career Fair.4all θα πραγματοποιηθούν ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα άτομα με αναπηρία που θα συμμετέχουν στην Ημέρα Καριέρας, σχετικά με το πώς να συντάξουν το βιογραφικό τους και να πραγματοποιήσουν μία επιτυχημένη συνέντευξη με τις εταιρείες αλλά και σεμινάρια για τις ίδιες τις εταιρείες σχετικά με το πώς να εντάξουν άτομα με αναπηρία στη κουλτούρα και στις διαδικασίες της εταιρείας, ώστε να προετοιμαστούν όλοι, εταιρείες και συμμετέχοντες, για τη μεγάλη εκδήλωση.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και ομιλίες ανοιχτές προς όλους γύρω από θέματα αναπηρίας, προσβασιμότητας και ισότητας.
Φέτος στοχεύουμε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ακόμη μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας για την ανάγκη και τα οφέλη ένταξης στον εργασιακό χώρο ενός ενεργού ανθρώπινου δυναμικού που παραμένει αναξιοποίητο.

Career Fair.4all – 29 Απριλίου 2017, 10πμ.-5μμ.
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Γκάζι, κτίριο “Δ12: Μηχανουργείο ” και κτίριο INNOVATHENS, Αεριοφυλάκιο 2

Δωρεάν είσοδος

Το Career Fair.4all διοργανώνεται από την Ethelon με την υποστήριξη του Kariera.gr.

Ψηφίσματα της γενικής συνέλευσης του ΠΤΕΑ και του Ε.Κ.Π

Ψήφισμα της Συνέλευσης του ΠΤΕΑ σχετικά με την Απόφαση για την Πρόσληψη Αναπληρωτών
11 Απριλίου 2017

Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής (ΠΤΕΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συζήτησε την Απόφαση Αριθμ. 61048/Ε2 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1239/10-04-2017 που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι η Απόφαση καταργεί την αναγκαιότητα του βασικού τίτλου προπτυχιακών σπουδών στην ΕΑΕ και το εξισώνει με μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία. Σε κανέναν άλλον κλάδο εκπαιδευτικών δεν αποτελεί προσόν ένταξης σε πίνακα Αναπληρωτών ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ένα σεμινάριο ή μόνο η προϋπηρεσία χωρίς βασικό πτυχίο, όπως συμβαίνει στην ΕΑΕ, πόσο μάλλον να υπάρχει και εξίσωση αυτών των ακαδημαϊκών προσόντων με το βασικό πτυχίο. Είναι αξιοσημείωτο πως τα άτομα με σπουδές στη Σχολική Ψυχολογία μπορεί να μην έχουν παρακολουθήσει ούτε ένα μάθημα στην ΕΑΕ.

Η Απόφαση αυτή, κατά́ την εκτίμησή μας, έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της εκπαίδευσης που παρέχεται στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και αποτελεί μια επιχείρηση ανατροπής της νόμιμης σειράς διορισμού ειδικά σε ότι αφορά τους Αναπληρωτές ΠΕ61/60, ΠΕ71/70.

Επίσης, είναι λυπηρό πως δεν έγινε καμία προσπάθεια από το Υπουργείο να κληθούμε ως Τμήμα να διατυπώσουμε την άποψή μας πριν την έναρξη της συζήτησης αυτής της Απόφασης, πως αγνοήθηκαν οι διαμαρτυρίες των αποφοίτων και των θέσεων του Τμήματος που ανακοινώθηκαν αφού μάθαμε με έκπληξη για τις καινούργιες διατάξεις. Μάλιστα, ενώ στις 10-04-2017 ο Υπουργός πραγματοποίησε συνάντηση με τους Προέδρους των Παιδαγωγικών Τμημάτων και συζητούσε και το θέμα της τροπολογίας, την ίδια μέρα η Απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Με την Απόφαση αυτή:

Αποδεικνύεται η αδιαφορία της Κυβέρνησης για ουσιαστική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Αποκαλύπτεται ο εμπαιγμός και η αναλγησία της Κυβέρνησης απέναντι στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, που υπηρετούν ως αναπληρωτές εδώ και 15 χρόνια στις δομές ΕΑΕ, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Αμφισβητούνται και απαξιώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό πτυχίο και εισάγεται η λογική των «προσόντων» με αρχή τις προσλήψεις Αναπληρωτών στην ΕΑΕ.
Τα μέλη της Συνέλευσης του ΠΤΕΑ εμμένουμε στην προηγούμενη απόφασή μας όπως διατυπώθηκε στο ψήφισμα που εκδόθηκε την 29-03-2017. Επιμένουμε ότι και στην Ειδική Αγωγή πρέπει να ισχύει ένα ενιαίο πλαίσιο διορισμών και προσλήψεων Αναπληρωτών Δασκάλων/Νηπιαγωγών με βάση τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση.

Επιμένουμε ότι οι προσλήψεις Αναπληρωτών πρέπει να γίνονται με το βασικό πτυχίο σπουδών και την προϋπηρεσία και ζητούμε:

Την άμεση απόσυρση της εν λόγω Απόφασης.
«Καθαρούς» πίνακες Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (ΠΕ61-ΠΕ71), δηλαδή πίνακες με βάση τον κλάδο/πτυχίο και την προϋπηρεσία.
Για την περίπτωση που δεν καλύπτονται οι ανάγκες με τους παραπάνω πίνακες, την κατάρτιση «επικουρικού πίνακα» με εκπαιδευτικούς ΠΕ60/70 με επαρκείς σπουδές στην ΕΑΕ.
Την πλήρη στελέχωση όλων των δομών ΕΑΕ.
Το μόνιμο διορισμό των αναπληρωτών ειδικής αγωγής ΠΕ71 & ΠΕ61 που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με το βασικό πτυχίο.

Δελτίο τύπου 10-4-2017

Έξω από το Υπουργείο, έξω από τη Βουλή… παντού!

Σήμερα 10-04-2017 αναπληρωτές και μόνιμοι εκπαιδευτικοί παρευρεθήκαμε στη διαμαρτυρία για την απόσυρση της τροπολογίας τόσο έξω από το υπουργείο παιδείας όσο και σε τοπικές διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα.
Χαρακτηριστικά, στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης δεκάδες συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν, μετέφεραν τα αιτήματά τους στη διευθύντρια εκπαίδευσης και παρέδωσαν ψήφισμα για την απόσυρση της τροπολογίας. Η διευθύντρια εκπαίδευσης τοποθετήθηκε υπέρ των δίκαιων αιτημάτων των διαμαρτυρόμενων συναδέλφων και συμφώνησε με την αποστολή του ψηφίσματος προς το υπουργείο παιδείας για τη γνωστοποίηση του ζητήματος. Στη συνέχεια οι συνάδελφοι πραγματοποίησαν μια μεγάλη πορεία, διασχίζοντας το κέντρο της πόλης, με τελικό προορισμό το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.
Στην Αθήνα προς έκπληξή μας βρήκαμε ένα υπουργείο κλειστό και ενημερωθήκαμε ότι η συνάντηση του υπουργού παιδείας μεταφέρθηκε από το υπουργείο… στη Βουλή. Αμέσως αποφασίστηκε η διεξαγωγή πορείας στο κέντρο της Αθήνας και η μεταφορά της διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή. Με την έλευση της πορείας έξω από τη Βουλή ζητήθηκε να μπει αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών και φοιτητών στη συνάντηση, κάτι το οποίο αρχικά δεν έγινε δεκτό. Τελικά, μετά από δύο ώρες διαμαρτυρίας με συνθήματα για μαζικούς διορισμούς και για τη μη απαξίωση του βασικού πτυχίου, επετράπη στην αντιπροσωπεία να εισέλθει στη Βουλή.
Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε αρχικά με τον κ.Καραθανασόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, ο οποίος χαρακτήρισε τον αγώνα μας δίκαιο και αναγκαίο και έθεσε τρεις άξονες για τους οποίους πρέπει να αγωνιστούν οι εκπαιδευτικοί και το γονεϊκό κίνημα: 1) μαζικούς διορισμούς 2) να μην απαξιωθεί το βασικό πτυχίο των εκπαιδευτικών γ) να μη στελεχωθεί η Ειδική Αγωγή με εκπαιδευτικούς χωρίς σπουδές (άρθρο 48, Ν.4415/2016).
Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον κ. Σεβαστάκη, πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, και του έθεσε τα εξής ζητήματα:
- Για ποιον λόγο η τροπολογία εισήχθη τόσο αιφνιδιαστικά και δεν συζητήθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων; Απάντησε ότι έγιναν όλα γρήγορα για να στελεχωθούν έγκαιρα τα σχολεία (;) και ότι συζήτηση για τη στελέχωση της ΕΑΕ έγινε στο παρελθόν, τον Αύγουστό…
- Γιατί το υπουργείο παιδείας επιλέγει να στελεχώνει την ΕΑΕ με μόνιμους εκπαιδευτικούς χωρίς καθόλου σπουδές σε ΕΑΕ, ενώ υπάρχουν πολλοί αναπληρωτές με σπουδές σε αυτή και των οποίων οι προσλήψεις έπονται των τοποθετήσεων των μονίμων; Η απάντηση ήταν ότι τα κενά στην ΕΑΕ είναι πολλά και πρέπει να καλυφθούν έστω και με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, εκτίμησε ότι κάπως πρέπει να αξιοποιηθεί και το μόνιμο προσωπικό το οποίο άλλωστε διαθέτει διδακτική εμπειρία.
- Οι τελειόφοιτοι φοιτητές θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τα χαρτιά τους για πρόσληψή τους ως αναπληρωτές; Ο κ. Σεβαστάκης αποφάνθηκε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί μια σχετική απάντηση, αλλά σχολίασε ότι αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι η εξεταστική των πανεπιστημίων θα διεξαχθεί μετά τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για τους αναπληρωτές.
- Θα γίνουν μαζικοί διορισμοί για την κάλυψη των κενών στην εκπαίδευση; Η απάντηση ήταν για μια ακόμη φορά αρνητική.
- Πώς θα συνδέεται το βασικό πτυχίο ενός πανεπιστημίου με τα επαγγελματικά δικαιώματα στον τομέα της εκπαίδευσης; Ο κ. Σεβαστάκης αποκρίθηκε πως το υπουργείο παιδείας κινείται σε μια κατεύθυνση σύμφωνα με την οποία τα επαγγελματικά δικαιώματα του εκπαιδευτικού (και όχι μόνο) δεν θα συνδέονται άμεσα με το βασικό του πτυχίο (“κούμπωμα”). Έφερε το παράδειγμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου υπάρχουν χιλιάδες π.χ. απόφοιτοι του Φυσικού, αλλά η ίδια η ζωή δείχνει ότι δεν μπορούν να απασχοληθούν όλοι αυτοί στην εκπαίδευση.
- Στα αριθμητικά παραδείγματα που φέραμε, ότι τόσο οι νηπιαγωγοί ΠΕ61 όσο και συνάδελφοι μας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μείνουν ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ με τις τοποθετήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών χωρίς σπουδές στην ΕΑΕ, ο κ.Σεβαστάκης δεν μπορούσε να απαντήσει.

Με το τέλος της συνάντησης του υπουργού παιδείας με το προεδρείο της συνόδου των παιδαγωγικών τμημάτων, ο γραμματέας του προεδρείου και πρόεδρος του ΠΤΕΑ, κ. Βαβουγυιός, μετέφερε τις εξής δηλώσεις του υπουργού παιδείας:
- Δεν υπάρχει πρόθεση απόσυρσης της τροπολογίας και η υπογραφή της υπουργικής απόφασης θα δρομολογηθεί κανονικά.
- Η μοριοδότηση του βασικού πτυχίου δεν ισοδυναμεί με απαξίωσή του, καθώς αυτό μοριοδοτείται με περισσότερα μόρια σε σύγκριση με τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
- Δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας για τις προσλήψεις αναπληρωτών, καθώς προβλέπεται να εργαστούν ως αναπληρωτές, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.
- Θα βγει δελτίο τύπου από το υπουργείο παιδείας σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού σύμφωνα με το οποίο δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών και των διδασκόντων καθηγητών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής.
- Αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να δρομολογηθούν διαδικασίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων από 55 συνολικά πανεπιστημιακά τμήματα, συμπεριλαμβανομένων των παιδαγωγικών τμημάτων σε νομοσχέδιο του υπουργείου παιδείας για τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Εντός του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ο κ. Βαβουγυιός ανέφερε πως ευελπιστεί να συμπεριληφθούν και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των δύο τμημάτων ειδικής αγωγής.
- Το υπουργείο παιδείας αναμένει τις προτάσεις για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των δομών ΕΑΕ, όπως αυτές θα προκύψουν από τη σύνοδο των προέδρων των παιδαγωγικών τμημάτων. Επιπλέον, ο υπουργός ανέφερε πως, όπου υπάρχει ομοφωνία στις προτάσεις των παιδαγωγικών τμημάτων, το υπουργείο θα νομοθετήσει σχετικά.
- Υπάρχει σχεδιασμός από το υπουργείο παιδείας για το πώς θα εκπαιδεύεται ο εκπαιδευτικός και πώς θα διαμορφωθούν αντίστοιχα τα προπτυχιακά προγράμματα των παιδαγωγικών τμημάτων της χώρας.

Κατά τη διάρκεια σύνταξης του παρόντος δελτίου τύπου ενημερωθήκαμε για την έκδοση του ΦΕΚ της υπουργικής απόφασης, στην οποία η μόνη αλλαγή που συμπεριλήφθηκε αφορά στη διπλή προσμέτρηση της προϋπηρεσίας στις δυσπρόσιτες περιοχές από το σχολικό έτος 2017-2018 και εξής το οποίο και πάλι έρχεται σε αντίθεση με ό,τι ισχύει αντίστοιχα στη γενική εκπαίδευση. Αυτό επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά πως η ηλεκτρονική διαβούλευση ήταν προσχηματική και οι σχετικές αποφάσεις ήδη ειλημμένες. Το υπουργείο παιδείας, στην προσπάθειά του να πετύχει συμβιβασμό ή συναίνεση με την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα, χρησιμοποίησε επικοινωνιακά και ως κυματοθραύστη τις επιμέρους συναντήσεις με συλλόγους εκπαιδευτικών και με τους εκπροσώπους των πανεπιστημίων.
Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω δηλώνουμε πως θα ακολουθήσουμε τόσο τη νομική οδό όσο και τη συνέχιση των δυναμικών μας κινητοποιήσεων!

Ο αγώνας συνεχίζεται και μας αφορά όλες και όλους!..