Επιστολή ΣΑΤΕΑ προς το Υπουργείο Παιδείας για τους διορισμούς

Μόνιμοι διορισμοί και ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης

Με μεγάλη μας λύπη διαβάζουμε δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες περί αλλαγών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση με το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να περιλαμβάνει μείωση έως καθόλου προσλήψεις στις δομές της γενικής αγωγής έως και εξαφάνιση του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης, μη ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης, μάλιστα συγχωνεύσεις σχολείων. Ακόμα, ενημερωνόμαστε πως ενώ θα γίνουν μόνιμοι διορισμοί σε πολλές ειδικότητες, ο κλάδος της ειδικής αγωγής θα έχει μειωμένους μόνιμους διορισμούς παρά τις μεγάλες ελλείψεις.
Αρχικά, να σας παραθέσουμε την άποψή μας πως υπάρχει ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας ίδρυσης των Τμημάτων Ένταξης. Πολλά σχολεία, ιδίως σε χωριά, δεν έχουν Τμήματα Ένταξης παρότι οι μαθητές έχουν γνωμάτευση για φοίτηση σε αυτό. Με αυτό τον τρόπο μένουν για ολόκληρες χρονιές μαθητές χωρίς υποστήριξη. Η ύπαρξη μίας (1) υπάρχουσας γνωμάτευσης από αρμόδιο διαγνωστικό φορέα πρέπει να αρκεί για την ίδρυση και τη λειτουργία ενός Τ.Ε. Επίσης, στο Δημοτικό Σχολείο προτείνουμε τη διατήρηση του ανώτατου ορίου των 12 μαθητών για κάθε Τμήμα Ένταξης. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται βάσει των μαθησιακών αναγκών κάθε μαθητή.
Είμαστε οι μόνοι εκπαιδευτικοί που εδώ και 19 χρόνια παραμέναμε αδιόριστοι στις δημόσιες δομές ΕΑΕ και αναπληρώναμε τους εαυτούς μας. Η πρόσφατη προκήρυξη 3ΕΑ/2019 αποτέλεσε το πρώτο βήμα κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών στις δομές, ικανοποιώντας μερικώς τη στελέχωση των δομών ΕΑΕ με μόνιμο και σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό (κατά προσέγγιση κάλυψη των αναγκών της α’ φάσης αναπληρωτών). Τα πραγματικά, λειτουργικά κενά εξακολουθούν να υφίστανται σε όλες τις δομές (ΣΜΕΑΕ, Τ.Ε. και Παράλληλη Στήριξη) κάθε σχολική χρονιά λόγω αυξημένων αναγκών του μαθητικού πληθυσμού.
Στις αυξημένες ανάγκες της εποχής όπου ο εκπαιδευτικός της τάξης έχει να κάνει με ένα αυξανόμενο αριθμό μαθητών ανά τάξη (αφού έχει φτάσει το όριο μαθητών ανά τάξη στα 25) πώς του ζητάμε να είναι πλήρως καταρτισμένος σε θέματα ειδικής αγωγής δίχως να του παρέχονται συνεχείς δωρεάν επιμορφώσεις από την πολιτεία στα πλαίσια του ωραρίου του και τώρα να πρέπει να τα βγάλει πέρα μόνος του με κάθε μορφής δυσκολίας και μαθησιακής ανάγκης που θα έχει ο κάθε μαθητής; Στον αντίποδα, έχουμε εργαστεί σε τάξεις που εφαρμόζεται συνδιδασκαλία δύο εκπαιδευτικών και τα αποτελέσματα στη μάθηση όλων είναι εμφανή. Το νέο σχολείο λοιπόν που πρέπει να οραματιζόμαστε πρέπει να τους χωράει όλους και να μπορούν να ανταπεξέλθουν όλοι οι μαθητές με τις δυσκολίες και τις δυνατότητες τους. Με πρόσφατο έγγραφό μας προς τον Προϊστάμενο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κ. Μπουσδούνη (Αριθμό Πρωτοκόλλου 9) και έπειτα από αμοιβαία συζήτηση και κατανόηση για την ανάγκη σταθερού προσωπικού στον πολύπαθο χώρο της Ειδικής Αγωγής εκφράσαμε την ανάγκη ίδρυσης νέων οργανικών θέσεων στη Γενική Αγωγή τροποποιώντας τον όρο Παράλληλη Στήριξη σε Συντονιστή Συνεκπαίδευσης και προτείναμε και το νέο καθηκοντολόγιο του θεσμού αυτού.
Γι’ αυτούς τους λόγους ζητάμε να μάθουμε εάν θα γίνουν μόνιμοι διορισμοί στην ειδική αγωγή σε όλες τις δομές της και τον αριθμό των ΠΕ 61/71 ειδικοτήτων που πρόκειται να μονιμοποιηθούν.

Με εκτίμηση,
το ΔΣ του ΣΑΤΕΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.