ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΕ71

Την προηγούμενη σχολική χρονιά έγιναν για πρώτη φορά οι διαδικασίες που ορίζονται από τον Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών στις σχολικές μονάδες.

 Κατά τη διαδικασία αυτή, υπήρξαν ορισμένοι συνάδελφοι μας ΠΕ71 οι οποίοι θέλησαν να τοποθετηθούν ως διευθυντές σε σχολεία τυπικής εκπαίδευσης. Καθώς όμως παρατηρούνται κενά ως προς την τοποθέτηση Ειδικών Παιδαγωγών στα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης ανέκυψαν προβλήματα, τόσο για τους συναδέλφους μας, όσο και για τις σχολικές μονάδες.

 Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει μία περίπτωση κατά την οποία υπήρξε καταγγελία τοπικού συλλόγου για τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ71 σε θέση διευθύντριας σε σχολείο Τυπικής Εκπαίδευσης ενώ σε μία άλλη περίπτωση ενώ τοποθετήθηκε η εκπαιδευτικός ΠΕ71 ως διευθύντρια, έκλεισε αμέσως μετά τον αγιασμό το Τμήμα Ένταξης και η εκπαιδευτικός παύθηκε από τα καθήκοντά της ως διευθύντρια, καθώς δεν θα μπορούσε να καλύπτει το εκπαιδευτικό της ωράριο.

 Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι όλες οι ειδικότητες που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να κάνουν αίτηση για θέση διευθυντή, όμως είναι πολύ αρνητικό που υπάρχουν περιορισμοί και καταστάσεις οι οποίες αποτρέπουν έναν εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) να είναι διευθυντής σε σχολείο τυπικής ανάπτυξης, καθώς δεν γίνονται σαφείς αναφορές στον υπάρχοντα νόμο. Το ωράριο του εκπαιδευτικού – διευθυντή ΠΕ71 στο οποίο δεν υπάρχουν σταθερές δομές ΕΑΕ, θα μπορούσε να ολοκληρώνεται με αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν συνήθως διευθυντές π.χ. Πρωινή Υποδοχή, με ώρες σε μαθητές που χρήζουν Παράλληλης Στήριξης, αλλά και με μαθήματα τα οποία μπορούν να διδαχθούν από διάφορες ειδικότητες, όπως τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Ένας Ειδικός Παιδαγωγός ως διευθυντής σχολείου, εκτός των άλλων, μπορεί να προωθήσει σε μεγαλύτερο βαθμό ένα σύγχρονο συμπεριληπτικό πλαίσιο στα σχολεία, θα έπρεπε να είναι επιζητούμενο και όχι να υπάρχουν εμπόδια προς αυτή την κατεύθυνση. Για όλους τους παραπάνω λόγους αιτούμαστε την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου η οποία θα ορίζει και θα καθορίζει τα κριτήρια με τα οποία εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, θα μπορούν να επιλέγονται, να τοποθετούνται και να παραμένουν μέχρι τη λήξη της θητείας τους σε θέση διευθυντή και σε σχολεία τυπικής εκπαίδευσης και όχι μόνο σε ειδικά σχολεία. Ως ΣΑΤΕΑ παραμένουμε στη διάθεσή σας για την εξεύρεση μιας ορθής λύσης με παιδαγωγικά και εργασιακά κριτήρια.

Με εκτίμηση,

ΔΣ ΣΑΤΕΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.