ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Στις 30/11 με τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε διάφορες περιοχές της Επικράτειας αναδείχθηκε το θέμα της μη έγκρισης των διαπιστωτικών πράξεων διορισμού χιλιάδων συναδέλφων. Οι συνάδελφοι αυτοί θα έπρεπε αυτοδίκαια να έχουν διοριστεί έπειτα από δύο χρόνια υπηρέτησης ως δόκιμοι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μετά και τις δηλώσεις της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μακρή και τον φόβο που επιχειρείται, υπάρχουν καλέσματα από ακόμα περισσότερους Συλλόγους Εκπαιδευτικών για το θέμα αυτό.

Η μη έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων μετά τη λήξη της προθεσμίας που είχαν τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ να την πραγματοποιήσουν, συνιστά ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ του διορισμού, από την αρμόδια υπηρεσία. Αυτό συμβαίνει, καθώς οι Διευθύνσεις ούτε έχουν εγκρίνει τις πράξεις διορισμού, αλλά ούτε έχουν εκδώσει κάποιο έγγραφο, που βάσει κάποια ισχύουσας νομοθεσίας δεν διορίζουν τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο υπηρέτησής τους ως δόκιμοι εκπαιδευτικοί.

Οφείλουμε να ενημερώσουμε, ότι έπειτα από επικοινωνία με δικηγορικό γραφείο, ενημερωθήκαμε ότι οι συνάδελφοι που υφίστανται αυτήν την κατάσταση, έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά της σιωπηλής απόρριψης με προθεσμία 2 μηνών μετά της λήξης της διορίας έγκρισης των διαπιστωτικών πράξεων. Αυτό σημαίνει ότι για τους διορισθέντες εκπαιδευτικούς το 2020 η προθεσμία είναι μέχρι τις 19/12!

Καθώς ο χρόνος πιέζει, καλούμε τους τοπικούς συλλόγους εκπαιδευτικών να στηρίξουν τη διεκδίκηση της νομιμότητας στους εκπαιδευτικούς που παραμένουν σε καθεστώς δόκιμου εκπαιδευτικού. Η διεκδίκηση αυτή πρέπει να είναι ολόπλευρη, όχι μόνο με πολιτικοσυνδικαλιστικά μέσα, αλλά και με νομικά.

Καλούμε τα μέλη μας τα οποία θέλουν να κινηθούν νομικά, εάν ο τοπικός σύλλογος εκπαιδευτικών δεν στηρίξει τη διεκδίκηση μέσω της νομικής οδού, να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο ώστε να υπάρξει πιθανή κάλυψη σε περίπτωση νομικής διεκδίκησης.

Με εκτίμηση,

ΔΣ ΣΑΤΕΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.