Ζητήματα με τις μεταθέσεις ΕΑΕ

Το ΔΣ του ΣΑΤΕΑ απέστειλε στα αρμόδια τμήματα του ΥΠΑΙΘ τα ζητήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τις μεταθέσεις στην ΕΑΕ και ζήτησε διευκρινήσεις.

Στις φετινές υποβολές μεταθέσεων παρατηρήθηκε από τους/τις εκπαιδευτικούς, τη στιγμή που μπήκαν στο σύστημα για να υποβάλλουν αίτηση, ότι η αίτηση για τα ΚΕΔΑΣΥ είναι διαχωρισμένη από την αίτηση για περιοχές μετάθεση ΕΑΕ. Κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί ούτε την περσινή χρονια, καθώς οι δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούσαν να δηλωθούν σε μία ενιαία αίτηση με σειρά προτίμησης. Αυτό φυσικά δημιουργεί σύχγυση και ανασφάλεια στους εκπαιδευτικούς, καθώς δε γνώριζουν με τι τρόπο θα εξεταστούν οι αιτήσεις τους και επομένως με τι σειρά να δηλώσουν τις επιλογές τους ώστε να σχεδιάσουν τον προσωπικό προγραμματισμό τους.

Στη φετινή υπ’ αριθμ. 126425/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιο μεταθέσεων, αναφέρεται στο Κεφαλαιο Ζ’, παρ. 11 «Οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται με την εξής σειρά: α) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε περιοχές μετάθεσης για την ΕΑΕ, …» ωστόσο δε γίνεται απολύτως σαφές εάν θα προηγηθούν οι μεταθέσεις στα ΚΕΔΑΣΥ.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω αιτούμαστε σε εσάς α) να εκδόσετε άμεσα διευκρινίσεις καθώς 31/10 λήγει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων, β) να δώσετε παράταση της ημερομηνίας υποβολής ώστε να ετοιμάσουν ορθά όλοι οι εκπαιδευτικοί τις αιτήσεις τους, γ) να «ξεκλειδώσετε» το σύστημα για να μπορέσουν να διορθώσουν τις αίτησεις όσοι έκαναν οριστική υποβολή και δ) να μας ενημερώσετε για τους λόγους που οι φετινές αιτήσεις μετάθεσης σε ΚΕΔΑΣΥ και περιοχές ΕΑΕ είναι διαφορετικές.

Το ΔΣ του ΣΑΤΕΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.