Έκδοση προσωρινών πινάκων 3ΕΑ

Επανεκδόθηκαν οι προσωρινοί πίνακες της 3ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ. Μπορείτε να δείτε τα ονόματα στους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΕΠ_3ΕΑ_ΠΕ61

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΕΠ_3ΕΑ_ΠΕ71

Οι ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων γίνονται δεκτές από 5 Αυγούστου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 έως και τις 17 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τη διαδρομή: >Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση.

Το ζήτημα σχετικά με την μη προσμέτρηση της Παιδαγωγικής Επάρκειας παραμένει και είναι αρκετά σύνθετο. Ως ΣΑΤΕΑ έχουμε στείλει στον ΑΣΕΠ κείμενο για όλα τα ζητήματα που προέκυψαν από την προηγούμενη δημοσίευση των πινάκων. Ακόμη, ενημερώθηκαν η ΔΟΕ και όλες οι παρατάξεις που απαρτίζουν το νέο ΔΣ.

Για οποιοδήποτε ζήτημα ή βοήθεια με την ένσταση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@satea.gr

Tο ΔΣ του ΣΑΤΕΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.