Ζήτημα συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης στον ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 3ΕΑΕ_2022

Σήμερα στάλθηκε στον ΑΣΕΠ και στα αρμόδια τμήματα του ΥΠΑΙΘ το εξής αίτημα:

Στις 18/04/2022 προκηρύχθηκε η εγκύκλιος 3ΕΑ/2022 η οποία αφορούσε τις αιτήσεις για την κατάταξη στους νέους πίνακες των υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ. Οι αιτήσεις άνοιξαν στις 4 Μαΐου ενώ έληξαν στις 23 Μαΐου. Οι νέοι υποψήφιοι έπρεπε να δημιουργήσουν λογαριασμό στον ΟΠΣΥΔ και να συμπληρώσουν όλα τους τα προσόντα, ενώ οι παλαιοί υποψήφιοι καλούνταν στην ίδια πλατφόρμα να συμπληρώσουν τα επιπρόσθετα προσόντα τους.

Οι αιτήσεις ολοκληρώθηκαν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΑΣΕΠ. Στην αίτηση αυτή υπήρξαν δύο διευκρινίσεις από την αρμόδια υπηρεσία η οποία αφορούσε τους υποψηφίους ΠΕ61 και ΠΕ71. Η μία αφορούσε το πεδίο των πρόσθετων προσόντων το οποίο ήταν μονίμως αναρτημένο και  ανέφερε πως «Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ61 , ΠΕ71 και ΠΕ11 με κωδ. τίτλου σπουδών 251 εντάσσονται στον κύριο πίνακα χωρίς την συμπλήρωση κωδικού πρόσθετου προσόντος». Το δεύτερο μήνυμα ήταν ένα αναδυόμενο παράθυρο που εμφανιζόταν όταν πλησίαζε ο κέρσορας το πεδίο στην κατηγορία «Θέση – Κλάδος» στο πεδίο «Αριθμ. μεταπτ. τίτλων διάρκ 1 έτους». Το μήνυμα  ανέφερε «Καταχωρίστε τον αριθμό των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών διάρκειας 1 τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) ή για ΠΕ61, ΠΕ71 πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες που κατέχετε». Στην αντίστοιχη κατηγορία δεν ήταν μονίμως εμφανής η οδηγία «Αριθμ. μεταπτ. τίτλων ή για ΠΕ61,ΠΕ71 πτυχίο με ειδική κατεύθυνση», ενώ εμφανιζόταν αντιστοίχως με τον κέρσορα το μήνυμα: «Καταχωρίστε τον αριθμό των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών διάρκειας 1 τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) ή για ΠΕ61, ΠΕ71 πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες». Εμφανιζόταν μόνο όταν «ακουμπούσε» ο/η υποψήφιος/α τον κέρσορα, ενώ δεν εμφανιζόταν καθόλου σε κινητές συσκευές. Αντιθέτως, αξίζει να αναφερθεί ότι στην προκήρυξη 3ΕΑ/2019 στο αντίστοιχο πεδίο ήταν μόνιμα γραμμένη η παραπάνω οδηγία. Στο ίδιο ακριβώς πεδίο υπήρχε ήδη αναφορά στο πεδίο «Θέση – Κλάδος» το οποίο ήταν προσυμπληρωμένο από το σύστημα «121-ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ».

 Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία,τα οποία αντλώνται από την Προκήρυξη 3ΕΑ/2022, όποιος/α υποψήφιος/α, απόφοιτος/η των Τμημάτων ΕΑΕ, δεν κατείχε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών έπρεπε να συμπληρώσει τον αριθμό 1 στο προαναφερθέν πεδίο ενώ όποιος κατείχε έπρεπε να συμπληρώσει τον αριθμό 2. Έτσι υπήρξαν ορισμένοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί χωρίς μεταπτυχιακό οι οποίοι συμπλήρωσαν τον αριθμό 0 και άλλοι με μεταπτυχιακό που συμπλήρωσαν τον αριθμό 1. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι κινδυνεύουν να χάσουν από 8 έως 20 μόρια. Ακόμη, να σημειωθεί ότι δεν αναφερόταν πουθενά στην εγκύκλιο ρητά ο τρόπος συμπλήρωσης του αντίστοιχου πεδίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει ήδη αμετάκλητο δεδικασμένο που δικαίωσε τους συναδέλφους της προκήρυξης 3ΕΑ/2019, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει με παρόμοιο τρόπο το αντίστοιχο πεδίο της τότε προκήρυξης.

 Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι λόγω αδυναμιών του συστήματος, ορισμένοι συνάδελφοι δεν συμπλήρωσαν την αίτησή τους με τον τρόπο που αναμενόταν. Για το λόγο αυτό αιτούμαστε, μετά και τη διασταύρωση των προσόντων στον ΟΠΣΥΔ, να προσμετρηθούν στους συναδέλφους τα μόρια του βασικού πτυχίου όπου έχει παραληφθεί και έχει συμπληρωθεί το 0, ενώ το ίδιο να γίνει και σε όσους κατέχουν βασικό πτυχίο ΕΑΕ και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και έχουν συμπληρώσει τον αριθμό 1.

Με εκτίμηση,

ΔΣ ΣΑΤΕΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.