Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την πρόσκληση για διορισμό σε κενές θέσεις που προέκυψαν ύστερα από ανάκληση διορισμών λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας και μπορείτε εδώ να βρείτε.

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΥΔ: https://opsyd.sch.gr και έχουν διάρκεια 7 (εφτά) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης του ΦΕΚ.

Οι θέσεις αφορούν 1-ΠΕ60-61 και 1-ΠΕ70-71.

Τα σχόλια είναι κλειστά.