ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της Γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ να τιμάται στις 3 Δεκέμβρη κάθε έτους. Σύμφωνα με την ατζέντα του ΟΗΕ για το 2030 η ένταξη των ατόμων με αναπηρία αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ειρήνη και την ασφάλεια.
Τα τελευταία χρόνια, έχει καθιερωθεί, τη σημερινή ημέρα να πραγματοποιούνται  δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, και κοινωνικής ευθύνης όσον αφορά τα ΑμεΑ. Σήμερα πολλά από τα μέλη του συλλόγου μας, όντας ενεργοί και μάχιμοι εκπαιδευτικοί, συμμετείχαν ή και διοργάνωσαν  παρόμοιες εκδηλώσεις στα σχολεία αλλά και στην τοπική κοινωνία. Οι συγκεκριμένες δράσεις -ελλείψει σταθερής κοινωνικής πολιτικής- αποτελούν μία υπενθύμιση προς την κοινωνία, την πολιτεία και τον πολιτικό κόσμο, τα μέλη του οποίου σε αρκετές περιπτώσεις αναφέρονται στους ανθρώπους με αναπηρία μόνο κατά τη συγκεκριμένη ημέρα.
Αναλόγως συμβαίνει και στον χώρο της Εκπαίδευσης, όπου οι αρμόδιοι θυμούνται τους μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) ή/και Αναπηρίες και τους εκπαιδευτικούς τους στις 3 Δεκεμβρίου μέσω εκδηλώσεων, δελτίων τύπων ή/και ανακοινώσεων. Οι εκπαιδευτικές πολιτικές που ακολουθούνται δεν ωφελούν ως προς την ισότιμη εκπαίδευση ή την εκπαίδευση ίσων ευκαιριών αφού δεν επιτρέπουν την πρακτική προσαρμογή στις ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών. Επιπροσθέτως, τα τελευταία δύο χρόνια, η επικρατούσα κατάσταση με την εξ αποστάσεως διδασκαλία έχει συμβάλλει αποτρεπτικά ως προς την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση καθότι δεν υπάρχει ο κατάλληλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός και η απαραίτητη εκπαιδευτική υποστήριξη για τους μαθητές με ΕΕΑ ή/και Αναπηρίες. Η πολιτεία πρέπει να σταθεί σε κάποια βασικά προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της εκπαίδευσης και αναφέρονται παρακάτω:

 

  • Εφαρμογή της έγκαιρης/πρώιμης παρέμβασης
  • Θεσμοθέτηση ορίου γνωματεύσεων για την ίδρυση νέων Τμημάτων Ένταξης, όπως και τη λειτουργία τους
  • Κάλυψη των οργανικών κενών στην ειδική αγωγή με μονιμοποιήσεις των εκπαιδευτικών
  • Έγκαιρη κάλυψη των λειτουργικών κενών, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς
  • Οι σχολικές μονάδες να καταστούν ανοιχτές και πλήρως προσβάσιμες
  • Να μην συγχωνεύονται τμήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς κάτι που μπορεί να προκαλέσει επιπρόσθετα προβλήματα στους μαθητές μας

 

Ως ΣΑΤΕΑ προασπιζόμαστε και προωθούμε τα δικαιώματα των μαθητών και εκπαιδευτικών με ΕΕΑ ή/και Αναπηρία κάθε μέρα. Επιδιώκουμε με κάθε τρόπο την ένταξη και συμπερίληψη όλων των μαθητών και μελλοντικών μελών της κοινωνίας στην ισότιμη εκπαίδευση, την εργασία και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Η κατάσταση δε μεταβάλλεται μόνο με δράσεις και ενημερώσεις που λαμβάνουν χώρα σε μια Παγκόσμια Ημέρα. Αντιθέτως χρειάζεται συνεχής διάλογος των αρμοδίων. Γι’ αυτό το λόγο είμαστε στη διάθεση όλων για συνεργασία με οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα ως προς την εύρεση, ανάδειξη και επίλυση των προβλημάτων που επιφέρουν οι ανωτέρω ελλείψεις και η αδιαφορία.

 

“Αν η αναπηρία είναι διαφορετικότητα, τότε η διαφορετικότητα είναι δικαίωμα του καθενός”

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.