Ανακοίνωση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ύστερα από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Νοεμβρίου 2021 και την πάροδο του απαραίτητου, βάση καταστατικού, χρονικού διαστήματος ανακοινώνουμε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Σ.Α.Τ.Ε.Α. ως εξής:

 Πρόεδρος: Αλατζάς Κωνσταντίνος

 Αντιπρόεδρος: Σουλτούκη Άννα

Γενικός Γραμματέας: Κωστής Δημήτριος

Οργανωτικός Γραμματέας: Αραμπατζής Σωτήριος

Ταμίας: Σούρλα Ευαγγελία

 Μέλος Δ.Σ.: Μήνου Χαρίκλεια

 Μέλος Δ.Σ.: Πολίτου Άννα

Το Δ.Σ. του Σ.Α.Τ.Ε.Α.

Τα σχόλια είναι κλειστά.