Αναμορφωμένο πλαίσιο θέσεων

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το αναμορφωμένο πλαίσιο θέσεων το οποίο πρόσφατα κοινοποιήσαμε στον προϊστάμενο ειδικής αγωγής του Υπουργείου Παιδείας κ. Ζυμβρακάκη Ι.
https://drive.google.com/file/d/19KqTdrlswdNSR5cfa-T9dZoZb5aoyfM0/view?usp=sharing

Σας επισυνάπτουμε και το συνοπτικό πλαίσιο θέσεων στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/13Wvu36bB0vbB24sjfaiPJEodlSkzJt_O/view?usp=sharing

Τα σχόλια είναι κλειστά.