Δελτίο τύπου σύσκεψης με τον Προϊστάμενο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ι. Ζυμβρακάκη

Την Τρίτη 10/11/2020 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μελών του ΔΣ του ΣΑΤΕΑ με τον προϊστάμενο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας κ. Ιωάννη Ζυμβρακάκη, μετά από αίτημά μας.
Στα πλαίσια της συζήτησης αναπτύξαμε τα ακόλουθα θέματα αναφορικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:

α) Θέματα φοίτησης και λειτουργίας δομών ΕΑΕ:

- Αρχικά συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΚΕΣΥ ως προς τη λειτουργία τους. Πιο συγκεκριμένα πολλά δεύτερα ΚΕΣΥ δεν διαθέτουν κτίριο με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι αξιολόγησης αλλά και των ατομικών συναντήσεων με τους γονείς. Ο προϊστάμενος δήλωσε ότι είναι ενημερωμένος σχετικά με την κατάσταση και έχει προβεί σε ενέργειες εξεύρεσης λύσης για κάποια μεμονωμένα ΚΕΣΥ. Όσον αφορά στην έλλειψη ψυχομετρικών εργαλείων, τα οποία είναι λιγοστά σε κάθε υπηρεσία αλλά απαραίτητα για την διαδικασία της αξιολόγησης, δήλωσε πως τρέχει μία δράση όπου μέχρι και τον Ιανουάριο του 2021 θα δοθούν στα ΚΕΣΥ της περιφέρειας Αττικής δύο WISC, δύο WAIS και δύο WPPSI και από ένα WISC, WAIS και WPPSI στα υπόλοιπα ΚΕΣΥ στην περιφέρεια. Επίσης μας ενημέρωσε ότι θα δρομολογήσουν επιμορφώσεις των ψυχολόγων για τη χρήση και τη χορήγηση των παραπάνω ψυχομετρικών εργαλείων μεταξύ Ιανουαρίου – Απριλίου. Θα ακολουθήσει εισαγωγική επιμόρφωση που θα απευθύνεται στους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε επίπεδο σχεδιασμού βρίσκεται και μία επιμόρφωση σχετικά για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία από το ΙΕΠ (35.000 εκπαιδευτικών).
Σχετικά με την παραπομπή των μαθητών στα ΚΕΣΥ, και την πρότερη διαδικασία της σύστασης ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης για τη διαμόρφωση βραχύχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης στις σχολικές μονάδες, αυτή θα συνεχιστεί ως έχει και επισημάνθηκε πως ο ρόλος των ΕΔΕΑΥ, όπου αυτές υπάρχουν, είναι σημαντικός και ότι απώτερος στόχος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής είναι να υπάρχουν μελλοντικά σε όλα τα σχολεία.
- Σχετικά με τα τμήματα ένταξης, συζητήθηκε αν θα υπάρξουν αλλαγές ως προς τη λειτουργία τους σύμφωνα με πρόταση των ΕΣΑμεΑ – ΠΟΣΓΚΑμεΑ για την κατάργησή τους στο πλαίσιο αναδιαμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος με γνώμονα και τη δέσμευση της Ελλάδας προς τη Διεθνή Σύμβαση των Ατόμων με Αναπηρία ως προς τη συμπερίληψη, μάς ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση. Η συμπεριληπτική – ενταξιακή εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις δομές με ενισχυμένο ρόλο και με κατεύθυνση να στηρίζονται όλοι οι μαθητές με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
- Έγινε αναφορά στην τροπολογία του νόμου 4638/2019 σχετικά με τις προϋποθέσεις ίδρυσης 2ου Τ.Ε. στα δημοτικά σχολεία (διευκρίνιση: το όριο φοίτησης των 250 μαθητών στη σχολική μονάδα για την ίδρυση 2ου τμήματος ένταξης παράλληλα με την προϋπόθεση 15 γνωματεύσεων, ενώ το προηγούμενο όριο ήταν 12). Πιο συγκεκριμένα, α) ρωτήσαμε σε τι στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ίδρυσης νέων Τ.Ε. βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, β) θέσαμε το ερώτημα κατά πόσο η ισχύς της τροπολογίας θα σημάνει την κατάργηση των ήδη ιδρυθέντων Τ.Ε. σε πολυθέσια σχολεία μεγάλων αστικών κέντρων, γ) επισημάναμε την ανάγκη λειτουργίας ενός Τ.Ε. σε κάθε σχολική μονάδα με στόχο όχι μόνο την εξειδικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση στον μαθητικό πληθυσμό αλλά και την προβλεπόμενη από το καθηκοντολόγιο διαμόρφωση ενταξιακής κουλτούρας σε επίπεδο σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς κ.λπ.). Ο προϊστάμενος δεν είχε υπόψη την παραπάνω τροπολογία και σχολίασε ότι την προηγούμενη σχολική χρονιά δόθηκε από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης η δυνατότητα να ιδρυθούν νέα Τ.Ε. αλλά δε γνωρίζει γιατί αυτό σταμάτησε. Τόνισε πως δεν υπάρχει η διάθεση κατάργησης των Τ.Ε. αλλά η ενίσχυσή τους καθώς συνεισφέρουν στη συμπεριληπτική κουλτούρα του σχολείου.
- Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση καθώς παρατηρείται η απουσία ρητής αναφοράς της στην παραπάνω τροπολογία. Είναι ξεκάθαρο πως οι ανάγκες στην προσχολική είναι διαφορετικές και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις όποιες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει κοινό όριο γνωματεύσεων (3 γνωματεύσεις) για την ίδρυση Τ.Ε. και στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία όταν αναλογικά ο αριθμός των μαθητών στα δημοτικά είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο προϊστάμενος μάς ενημέρωσε πως πρέπει να δοθεί από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας έμφαση στην έγκαιρη παρέμβαση και στη διαμόρφωση των δομών τους σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας καθώς και ότι θα λάβει υπόψη του τις προτάσεις του ΣΑΤΕΑ.
- Ένα ακόμα θέμα συζήτησης ήταν τα ειδικά νηπιαγωγεία καθώς παρατηρούνται προβλήματα λόγω της διάθεσης ωρών των ειδικοτήτων εεπ από τα συστεγαζόμενα ειδικά δημοτικά σχολεία. Τα ειδικά νηπιαγωγεία χρειάζονται σταθερό ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό με πλήρη ανάθεση σε αυτό. Ο κ. Ζυμβρακάκης απάντησε πως στα ειδικά νηπιαγωγεία, που συστεγάζονται με ειδικά δημοτικά σχολεία, προβλέπεται το μοίρασμα ειδικοτήτων με εσωτερική συνεννόηση μεταξύ των δύο συλλόγων διδασκόντων. Επίσης, αναφερθήκαμε και στην έλλειψη κονδυλίων για τη μεταφορά των μαθητών στα ειδικά νηπιαγωγεία, καθώς τις περισσότερες φορές τα παιδιά μετακινούνται με το δρομολόγιο του ειδικού δημοτικού σχολείου, το οποίο έχει και διαφορετικό ωρολόγιο πρόγραμμα με αποτέλεσμα να προκύπτουν συνεχώς προβλήματα λειτουργίας. Ο προϊστάμενος ανέφερε πως για ειδικά νηπιαγωγεία με περισσότερους από 5 μαθητές θα μπορούσε να γίνει αυτό. Επίσης, λόγω της κατάστασης που επικρατεί με την πανδημία, τα δρομολόγια από και προς τα ειδικά σχολεία έχουν γίνει περισσότερα ώστε να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση υγείας των παιδιών.
- Έγινε αναφορά στις προγραμματικές δηλώσεις της υφυπουργού κ. Ζαχαράκη (τον Ιούλιο του 2019) όπου είχε ανακοινώσει την “πλήρη ανάπτυξη της ενταξιακής εκπαίδευσης” καθώς και την πραγματοποίηση νέων “προγραμμάτων σπουδών κατάλληλα σταθμισμένων προς κάθε αναπηρία-εαε”. Αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τη δήλωση περί πλήρους ενταξιακής προσέγγισης. Μάς ενημέρωσε πως το Υπουργείο Παιδείας συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ΕΑΕ, όπου μετά από εντολή του ΙΕΠ θα πρέπει να αναδιαμορφωθούν τα παλαιωμένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για την ΕΑΕ. Η μετάβαση στην ενταξιακή και συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, καθώς μιλάμε για ένα γκρέμισμα και χτίσιμο από την αρχή του εκπαιδευτικού συστήματος με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, βάσεις και αρχές για “ένα σχολείο για όλους”.

β) Θέματα αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών:

- Έγινε αναφορά στην πρόσφατη νομοθετική διάταξη βάσει της οποίας καταργήθηκε η μεταφορά προϋπηρεσίας από κλάδο σε κλάδο για τους επόμενους πίνακες εκπαιδευτικών αλλά όχι από τη Γενική Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Ενημερώσαμε τον προϊστάμενο πως φαίνεται να εξακολουθούν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ΕΑΕ καθώς ειδικότερα στην Α/θμια Εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και οι ΠΕ60 εξακολουθούν να μεταφέρουν τη συνολική τους προϋπηρεσία στην ΕΑΕ. Ως ΣΑΤΕΑ έχουμε πολλές φορές αναδείξει το εν λόγω προβληματικό ζήτημα εις βάρος των επαγγελματικών δικαιωμάτων και εργασιακών προοπτικών παλαιών και μελλοντικών αποφοίτων των δύο πανεπιστημιακών τμημάτων ΕΑΕ. Παράλληλα, επισημαίνοντας το νομοθετικό πλαίσιο του 2019 για το νέο σύστημα διορισμού-πρόσληψης εκπαιδευτικών, δημιουργούνται περαιτέρω προβληματισμοί αναφορικά με τη μελλοντική διαχείριση εκπαιδευτικών δύο διαφορετικών κλάδων σε έναν ενιαίο πίνακα από πλευράς ΥΠΑΙΘ, γεγονός που, επίσης, έχουμε επισημάνει μέσω της θέσης του ΣΑΤΕΑ για καθαρούς πίνακες βάσει πτυχίου.
- Τέλος, Κατά καιρούς από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς τα μέλη του ΣΑΤΕΑ έχουν ενημερώσει τον σύλλογο για τους διαφορετικούς τρόπους κατάταξης των νεοδιόριστων στην προσωρινή τοποθέτησή τους από τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αρκετές από αυτές, πλέον, τα οργανικά κενά φαίνονται λιγότερα από τους νεοδιορισθέντες της φετινής σχολικής χρονιάς. Ο κ. Ζυμβρακάκης δεν ήταν ενήμερος αναφορικά με τέτοιου είδους προβλήματα, αλλά επισήμανε πως πέρυσι αυξήθηκαν οι οργανικές ΣΜΕΑΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ότι υπάρχει πιθανότητα μέρος αυτών των οργανικών θέσεων να έχουν καλυφθεί με μεταθέσεις. Ωστόσο, το θέμα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
Ως ΣΑΤΕΑ θα αποστείλουμε τις προτάσεις μας για τα παραπάνω ζητήματα ώστε να ληφθούν υπόψη από τον νέο προϊστάμενο ΕΑΕ.

Το ΔΣ του ΣΑΤΕΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.