Δελτίο Τύπου ΣΑΤΕΑ για μόνιμους διορισμούς σε ΕΑΕ

Στις 5-8-2020 ανακοινώθηκαν οι διορισμοί 3.445 μόνιμων εκπαιδευτικών Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ). Οι εν λόγω διορισμοί αποτελούν τους πρώτους στην ιστορία στον χώρο της ΕΑΕ μετά από 18 έτη “μόνιμου” καθεστώτος αναπλήρωσης και εργασιακής ανασφάλειας χιλιάδων συναδέλφων που υποστήριξαν και θα εξακολουθούν να υποστηρίζουν τις δημόσιες δομές της ΕΑΕ σε όλες τις βαθμίδες της.

Το συγκεκριμένο γεγονός χαρακτηρίζεται ως ένα θετικό βήμα αφενός προς την κατεύθυνση της έμπρακτης υποστήριξης των μορφωτικών δικαιωμάτων από πλευράς Πολιτείας των μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση και την εκπαίδευσή τους από σταθερό, μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, αφετέρου προς την επαγγελματική αποκατάσταση μέρους των εκπαιδευτικών. Στην πραγματικότητα, όμως, η εν λόγω εξέλιξη δεν αναιρεί το γεγονός ότι τα πραγματικά κενά στην ΕΑΕ είναι πολλαπλάσια του αριθμού διορισθέντων και πως οι σχετικές εκπαιδευτικές δομές -κατά κύριο λόγο ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης- θα εξακολουθούν να στελεχώνονται με αναπληρωτές και μέσω κοινοτικών-ευρωπαϊκών κονδυλίων και με μειωμένα εργασιακά δικαιώματα για τους συναδέλφους, ενώ παράλληλα θέτει και πολλά ερωτηματικά σχετικά με την παιδαγωγική αντίληψη και τον κρατικό σχεδιασμό που οφείλει να έχει μια Πολιτεία στο πλαίσιο προώθησης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Ως ΣΑΤΕΑ κρίνουμε απαραίτητο να επισημάνουμε για πολλοστή φορά πως το πλαίσιο εντός του οποίου διενεργήθηκε η όλη διαδικασία επιδέχεται κριτικής αναφορικά με:
α) Το περιεχόμενο της προκήρυξης πλήττει κυρίως τους αποφοίτους των δύο πανεπιστημιακών τμημάτων ΕΑΕ ως προς τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, με αιχμή του δόρατος τους “μη καθαρούς” πίνακες και τη μεταφορά προϋπηρεσίας από κλάδο σε κλάδο, καθώς και την πλειονότητα των υπόλοιπων εκπαιδευτικών. Τα νέα κριτήρια κατάρτισης των πινάκων επισφραγίζουν το γεγονός ότι, πλέον, το βασικό πτυχίο δεν αρκεί για την εργασία και οδηγούν σε αποκλεισμό πολλών συναδέλφων από αυτή.
β) Τη διαδικασία (χρονική καθυστέρηση, γραφειοκρατικά λάθη κ.ά.) των αρμόδιων φορέων που ενδέχεται να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τον ατομικό και οικογενειακό προγραμματισμό των υποψηφίων.
γ) Την πολιτική επιλογή των εμπλεκόμενων κυβερνήσεων τόσο για τον αριθμό των διορισμών όσο και για την υιοθέτηση του προσοντολογίου στη δημόσια εκπαίδευση.

Συνεχίζουμε να προασπίζουμε τη δημόσια ΕΑΕ για τους μαθητές και τις οικογένειές τους.
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να υπερασπιζόμαστε τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΠΕ61/71 στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης των εκπαιδευτικών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΣΑΤΕΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.