Επιστολή συμπαράστασης για τον συνάδελφο-δάσκαλο ΕΑΕ, Μηλιαζήμ Τζεμαλή

Δημοσιεύουμε την επιστολή συμπαράστασης του ΣΑΤΕΑ προς τη Δ/νση Π.Ε. Ξάνθης για τον συνάδελφο-δάσκαλο ΕΑΕ ΠΕ71, Μηλιαζήμ Τζεμαλή (13/7/2020), όπως αυτή κοινοποιήθηκε παράλληλα στον ίδιο και στον τοπικό διδασκαλικό σύλλογο:

«Με την παρούσα επιστολή και βάσει των Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Πράξη 4η/ 13-7-2020) το ΔΣ του Συλλόγου Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ) εκφράζει τη στήριξή του στο μέλος του και συνάδελφο αναπληρωτή εκπαιδευτικό ΕΑΕ ΠΕ71, Μηλιαζήμ Τζεμαλή, στο πλαίσιο της πειθαρχικής δίωξης στην οποία έχει εμπλακεί.

Δεδομένου του ότι στις 14/6/2020, όπως γνωστοποιήθηκε, το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση και τη διαπίστωση τυχόν εκτέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος εκτός υπηρεσίας είναι αρνητικό, ενώ παράλληλα η εν λόγω διαδικασία προτάθηκε από τον διενεργούντα την εξέταση να θεωρηθεί λήξασα και να τεθεί στο αρχείο, πληροφορούμαστε ότι η διαδικασία συνεχίζεται εκ μέρους της Διεύθυνσης Π.Ε. Ξάνθης και ο συνάδελφος καλείται να προβεί σε γραπτή απολογία.

Με βάση τα παραπάνω κρίνουμε άτοπο και άσκοπο να συνεχιστεί η εν λόγω διαδικασία εις βάρος του μέλους του ΣΑΤΕΑ και συναδέλφου, Μηλιαζήμ Τζεμαλή. Υποστηρίζουμε το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης του κάθε συναδέλφου και κατακρίνουμε τις όποιες διαδικασίες επιχειρούν να την περιορίσουν. Στο πλαίσιο της συναδελφικής αλληλεγγύης και προάσπισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του ΣΑΤΕΑ ζητάμε την παύση της εν λόγω διαδικασίας.

Με εκτίμηση,
Το ΔΣ του ΣΑΤΕΑ»

Τα σχόλια είναι κλειστά.