Επιστολή στήριξης υπέρ του αιτήματος του προσωπικού των ΚΕΣΥ για την παύση λειτουργίας λόγω του κορονοϊού

Με την παρούσα επιστολή στηρίζουμε τη διαμαρτυρία των συναδέλφων – εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού των ΚΕΣΥ* που ζητούν την παύση λειτουργίας των ΚΕΣΥ στο πλαίσιο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων υπέρ της δημόσιας υγείας λόγω κορονοϊού τα οποία εφαρμόζονται ήδη στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές.

Τα ΚΕΣΥ αποτελούν εκπαιδευτικές δομές με συγκεκριμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν.4547/2018) εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο, συμπεριλαμβανομένης της διεπιστημονικής αξιολόγησης μαθητών που προσέρχονται σε κτιριακές δομές των ΚΕΣΥ συνοδεία γονέων/ κηδεμόνων για ραντεβού και άλλες συναφείς υπηρεσίες με διά ζώσης παρουσία των εμπλεκομένων (υπαλλήλων-εργαζομένων και πολιτών), γεγονός που εκθέτει σε κίνδυνο συναδέλφους αλλά και παιδιά που μπορεί να ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Επίσης, με την παρούσα κατάσταση δεν είναι εφικτή η συνεργασία του προσωπικού του ΚΕΣΥ με τα σχολεία στο πλαίσιο συνεργασίας που προβλέπεται νομοθετικά για την αξιολόγηση των μαθητών (λ.χ. αποστολή παιδαγωγικών αξιολογήσεων κ.ά.).

Με βάση τις οδηγίες και τα μέτρα πρόληψης που ανακοινώθηκαν από τα αρμόδια υπουργεία και οργανισμούς υγείας κρίνουμε απαραίτητο να συμπεριληφθούν και τα ΚΕΣΥ στις υπηρεσίες-δομές που πρέπει να παύσουν τη λειτουργία τους προς όφελος ατομικής και δημόσιας υγείας όλων μας με στόχο τη μείωση της διασποράς του ιού.

*Μέχρι τώρα: 1ου ΚΕΣΥ Α’ ΑΘΗΝΑΣ, 2ου ΚΕΣΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΕΣΥ Ηρακλείου.

Το ΔΣ του ΣΑΤΕΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.