Επιστολή στήριξης προς γονείς

Απευθυνόμαστε σε εσάς με αφορμή επιστολή που δεχτήκαμε από γονείς σχετικά με τις τοποθετήσεις αναπληρωτών σε θέσεις Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης σε νηπιαγωγείο του νομού Πέλλας.
Είναι γνωστό πως η μη διάθεση όλων των απαραίτητων πιστώσεων πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς από το Υπουργείο Παιδείας αποτελεί πάγια τακτική που δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων. Σε αυτή την τακτική έρχεται να προστεθεί και η μη ορθή διαχείριση των πιστώσεων του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης από τη μεριά των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών των παραμέτρων είναι η ελλιπής ή η παντελής απουσία υποστήριξης των μαθητών. Ως επιστημονικός σύλλογος έχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις οι οποίες αναδιαμορφώνονται πάντα με γνώμονα το παιδαγωγικό συμφέρον των μαθητών και τα μορφωτικά τους δικαιώματα.
Έχουμε αναφερθεί στην ανάγκη στελέχωσης με όλο το απαραίτητο προσωπικό το οποίο όμως θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, γι’ αυτό και ταχθήκαμε έντονα -όπως και η πλειοψηφία της εκπαιδευτικής κοινότητας – εναντίον του άρθρου 48, ν. 4415/2016 σύμφωνα με το οποίο θα μπορούσαν να τοποθετηθούν υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί χωρίς κανέναν τυπικό προσόν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ). Λόγω της μαζικής αντίδρασης το άρθρο τροποποιήθηκε και η επίμαχη διάταξη αφαιρέθηκε με το άρθρο 3, ν.4371/2017,δηλαδή λίγους μήνες μετά. Δυστυχώς, έχουν αναφερθεί πολλές περιπτώσεις ανά την Ελλάδα από εκπαιδευτικούς- μέλη του συλλόγου μας που αυτό δεν έχει τηρηθεί από τους εκάστοτε διευθυντές εκπαίδευσης. Μάλιστα, έχει συμβεί να μην τοποθετείται ίδιος εκπαιδευτικός αναπληρωτής (αν και εννόμως θα μπορούσε να τοποθετηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά) ώστε να συνεχίσει το παιδαγωγικό του έργο στον ίδιο μαθητή γιατί προτιμήθηκε η τοποθέτηση μόνιμου συναδέλφου με αμφίβολα ή και ανύπαρκτα προσόντα. Τα προσόντα αυτά παρά τα έγγραφα αιτήματα των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών δεν γνωστοποιούνται ώστε να υπάρχει η απαραίτητη διοικητική διαφάνεια με αποτέλεσμα να θίγεται εύλογα η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη δημόσια διοίκηση. Επίσης, παρά την αναγνωρισμένη ανάγκη της προστασίας των εργαζόμενων αναπληρωτών αυτή δεν μπορεί να προηγείται έναντι της ανάγκης τήρησης βασικών παιδαγωγικών αρχών αλλά αντιθέτως θα πρέπει η μια να μην συγκρούεται με την άλλη . Ειδικότερα για μαθητές που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού έχει επανειλημμένα τονιστεί η ανάγκη σταθερότητας επομένως η αλλαγή εκπαιδευτικού στο μέσο της σχολικής χρονιάς διακόπτει την απρόσκοπτη συνέχιση του ειδικού εξατομικευμένου προγράμματος που κάθε ειδικός παιδαγωγός οφείλει να εφαρμόζει.
Η προσχολική αγωγή αποτελεί το θεμέλιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της γενικότερης ανάπτυξης των μαθητών, η ευελιξία του αναλυτικού προγράμματος σπουδών στο νηπιαγωγείο προάγει την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών σε ένα μεγάλο φάσμα δεξιοτήτων απαραίτητων για τη μετέπειτα εξέλιξή τους. Η “παράλληλη στήριξη” είναι μία δομή υποστήριξης μαθητών που εφαρμόζεται και στην προσχολική ηλικία με στόχο την ένταξη των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Είναι σημαντικό οι μαθητές σε αυτή την κρίσιμη ηλικία να έχουν σταθερό πρόσωπο αναφοράς καθόλη την διάρκεια φοίτησης τους στο νηπιαγωγείο και αυτό συμπεριλαμβάνει τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης και τον εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης, ωστόσο για τους λόγους που προαναφέρθηκαν δεν πραγματοποιείται. Έτσι οι μαθητές και οι οικογένειες τους κάθε χρόνο είναι στον αέρα αναμένοντας τον νέο εκπαιδευτικό που θα κληθεί να υποστηρίξει το παιδί τους ξεκινώντας από το μηδέν ,καθώς η ανάπτυξη σχέσης μαθητή- εκπαιδευτικού αποτελεί τη βάση στην οποία θα στηριχθεί οποιαδήποτε εκπαιδευτική παρέμβαση και υποστήριξη του μαθητή.
Για όλους τους παραπάνω λόγους επισημαίνουμε την ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού ο οποίος θα μεριμνά για την έγκαιρη και πλήρη στελέχωση από την αρχή ως το τέλος της σχολικής χρονιάς με το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό και με γνώμονα παιδαγωγικά κριτήρια. Ευελπιστούμε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μας στην τελική σας απόφαση.

Με εκτίμηση,
το ΔΣ του ΣΑΤΕΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.